Vacatures & open sollicitaties

Carrières voor hoogvliegers

Rotterdam The Hague Airport heeft ambitieuze doelstellingen. Daarom wordt er veel waarde gehecht aan hoge kwaliteit, vijfsterrenservice, klantvriendelijkheid en snelheid en comfort voor de passagiers. Rotterdam The Hague Airport heeft drie kerncompetenties geformuleerd waaraan elke medewerker moet voldoen om een van de beste luchthavens in zijn soort te blijven: betrokkenheid, klantgerichtheid en verantwoordelijkheidsgevoel.

Hieronder volgt een overzicht van alle actuele vacatures op Rotterdam The Hague Airport.

Kerncompetenties

Betrokkenheid: Zich verbonden voelen met- en oprecht geïnteresseerd zijn in het totale product van Rotterdam The Hague Airport.

Klantgerichtheid: Het vermogen in te spelen op en tegemoet te komen aan vragen, wensen en belangen van zowel interne als externe klanten zoals passagiers en airlines, met inachtneming van de belangen van de organisatie.

Verantwoordelijkheidsgevoel: Geeft rekenschap over de kwaliteit van de eigen prestaties en is daarop aanspreekbaar. Is zich ervan bewust dat zijn prestaties ook van belang zijn voor het werk van anderen. Gaat problemen en eigen taken niet uit de weg of schuift deze niet af op anderen.