Actievoorwaarden bioscoopkaarten winactie

1. Algemeen
1.1  Deze voorwaarden zijn van toepassing op de “Rotterdam The Hague Airport – bioscoopkaarten winactie”, verder te noemen ‘bioscoopactie’ van Rotterdam The Hague Airport, Airportplein 60 3045 AP Rotterdam, hierna te noemen ‘RTHA’ en Dutch Filmworks.

2. Deelname
2.1  De bioscoopactie vindt plaats op Facebook.
2.2 Deelname aan deze bioscoopactie is persoonlijk en kosteloos.
2.3 Deelname is uitgesloten voor medewerkers van RTHA en een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin is betrokken bij deze bioscoopactie.
2.4 RTHA en de deelnemers aan de bioscoopactie zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze voorwaarden.
2.5 Iedereen kan deelnemen aan de bioscoopactie. Echter om kans te maken op de prijs geldt een minimum leeftijd van 18 jaar.

3. Actie
3.1 De bioscoopactie loopt van 16 tot 23 mei 2022.
3.2 De winnaar wordt uiterlijk 23 mei bekend gemaakt via Facebook.
3.3 Over de uitslag van deze bioscoopactie kan niet worden gecorrespondeerd.
3.4 De winnaar ontvangt persoonlijk bericht van RTHA.

4. Prijs
4.1  De prijs omvat twee kaarten voor de film Marokkaanse Bruiloft, die vanaf 2 juni te zien is in de bioscoop. We geven tien keer twee kaarten weg. Dit betekent twee kaarten per winnaar.
4.2 De winnaars ontvangen een digitale filmbon, waarmee zij een reservering kunnen maken voor de film Marrokaanse Bruiloft in één van de bioscopen waar deze film wordt vertoond.
4.3 Niet in combinatie met andere acties en kortingen.
4.3 Deelnemers dienen minimaal 18 jaar te zijn.
4.4 Niet in te wisselen voor contanten.

5. Aansprakelijkheid
5.1 RTHA, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door deze bioscoopactie
5.2 RTHA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade veroorzaakt door de haar uit te keren prijs. 
5.3 RTHA is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken aan de door haar te verstrekken prijzen. RTHA verleent geen garantie op de door haar te verstrekken prijzen.
5.4 Voor vragen, suggesties en klachten kunt u zich wenden tot RTHA via [email protected]
5.5 RTHA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele technische storingen aan de actiesite.

6. Slotbepalingen
6.1  Persoonsgegevens van de winnaars worden niet verstrekt aan derden.
6.2 RTHA heeft het recht om de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen.