Actievoorwaarden jubileum actie

1. Algemeen

1.1     Deze voorwaarden zijn van toepassing op de “Rotterdam The Hague Airport – jubileum koffer actie”, verder te noemen ‘jubileum actie’ van Rotterdam The Hague Airport, Airportplein 60 3045 AP Rotterdam, hierna te noemen ‘RTHA’.

2. Deelname

2.1     De Jubileum actie vindt online plaats.

2.2     Deelname aan deze Jubileum actie is persoonlijk en kosteloos.

2.3     Deelname is uitgesloten voor medewerkers van RTHA en een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin is betrokken bij deze Jubileum actie.

2.4     RTHA en de deelnemers aan de Jubileum actie zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze voorwaarden.

2.5     Iedereen kan deelnemen aan de Jubileum actie. Echter om kans te maken op de prijs geldt een minimum leeftijd van 18 jaar.

3. Actie

3.1     De Jubileum actie loopt van 5 augustus t/m 1 oktober. In deze periode vragen kan men zijn/haar rtha moment met ons delen. Voor instagram geldt dat dit gedaan wordt door het gebruik van #mijnrthamoment. De posts die met deze hashtags geplaatst worden, komen rechtstreeks op de website van rtha: www.rtha65jaar.nl

3.2     De winnaar wordt uiterlijk 1 oktober bekend gemaakt via Instagram of via het opgegeven emailadres.

3.3     Over de uitslag van deze Jubileum actie kan niet worden gecorrespondeerd.

3.4       Wanneer de winnaar bekend wordt gemaakt via Instagram, dient diegene zelf contact op te nemen met RTHA

4. Prijs

4.1         De prijs omvat een gepersonaliseerde koffer. De foto van de deelname wordt gebruikt voor het ontwerp van de gepersonaliseerde koffer.

4.2         Niet in combinatie met andere acties en kortingen

4.3         Deelnemers dienen minimaal 18 jaar te zijn.

4.4         De prijs dient te worden opgehaald op RTHA. Versturen kan in overleg.  

4.5         Niet in te wisselen voor contanten.

5. Aansprakelijkheid

5.1     RTHA, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door deze Jubileum actie

5.2     RTHA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade veroorzaakt door de haar uit te keren prijs. 

5.3     RTHA is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken aan de door haar te verstrekken prijzen. RTHA verleent geen garantie op de door haar te verstrekken prijzen.

5.4     Voor vragen, suggesties en klachten kunt u zich wenden tot RTHA via [email protected]

5.5     RTHA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele technische storingen aan de actiesite.

6. Slotbepalingen

6.1     Persoonsgegevens van deelnemers aan deze actie zullen niet worden verstrekt aan derden.

6.2     De persoonsgegevens worden na afloop van de actie verwijderd.

6.3       RTHA heeft het recht om de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen.