Actievoorwaarden kofferactie

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de “Rotterdam The Hague Airport kofferactie”, verder te noemen ‘kofferactie’ van Rotterdam The Hague Airport, hierna te noemen ‘RTHA.’

2. Deelname
2.1  De kofferactie vindt plaats op het Instagram en Facebook- account van Rotterdam The Hague Airport.
2.2 Deelname aan deze kofferactie is persoonlijk en kosteloos.
2.3 Deelname is uitgesloten voor medewerkers van RTHA en een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin is betrokken bij deze kofferactie.
2.4 RTHA en de deelnemers aan de kofferactie zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze voorwaarden.
2.5 Iedereen kan deelnemen aan de kofferactie. Echter om kans te maken op de prijs geldt een minimum leeftijd van 18 jaar.

3. Actie
3.1  De kofferactie loopt vanaf 11 december 2023 om 13:00 uur tot 09;00 uur op 18 december 2023.
3.2 De winnaar wordt op 18 december 2023 bekend gemaakt via Instagram.
3.4 De winnaar ontvangt persoonlijk bericht van RTHA. 

4. Prijs
4.1 De hoofdprijs is een koffer van Rotterdam The Hague Airport. De winnaar van de hoofdprijs ontvangt deze prijs van Rotterdam The Hague Airport.
4.2 De actie is niet geldig in combinatie met andere acties of kortingen.
4.3 Deelnemers dienen minimaal 18 jaar te zijn. 
4.4 De prijs is niet in te wisselen voor contanten.

5. Aansprakelijkheid
5.1 RTHA, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door deze kofferactie.
5.2 RTHA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade veroorzaakt door de haar uit te keren prijs. 
5.3 RTHA is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken aan de door haar te verstrekken prijzen. RTHA verleent geen garantie op de door haar te verstrekken prijzen.
5.4 Voor vragen, suggesties en klachten kunt u zich wenden tot RTHA via [email protected]
5.5  RTHA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele technische storingen aan de actiesite.

6. Slotbepalingen
6.1 RTHA heeft het recht om de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen.