Actievoorwaarden première actie

1. Algemeen
1.1  Deze voorwaarden zijn van toepassing op de “Rotterdam The Hague Airport – première actie”, verder te noemen ‘première actie’ van Rotterdam The Hague Airport, Airportplein 60 3045 AP Rotterdam, hierna te noemen ‘RTHA’ en Dutch Filmworks.

2. Deelname
2.1  De première actie vindt plaats op Instagram.
2.2 Deelname aan deze première actie is persoonlijk en kosteloos.
2.3 Deelname is uitgesloten voor medewerkers van RTHA en een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin is betrokken bij deze première actie.
2.4 RTHA en de deelnemers aan de première actie zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze voorwaarden.
2.5 Iedereen kan deelnemen aan de première actie. Echter om kans te maken op de prijs geldt een minimum leeftijd van 18 jaar.

3. Actie
3.1 De première actie loopt van 9 tot 16 mei 2022.
3.2 De winnaar wordt uiterlijk 16 mei bekend gemaakt via Instagram.
3.3 Over de uitslag van deze première actie kan niet worden gecorrespondeerd.
3.4 De winnaar ontvangt persoonlijk bericht van RTHA.

4. Prijs
4.1  De prijs omvat twee kaarten voor de première van de Marokkaanse Bruiloft op 30 mei in Pathé Tuschinski’. We geven vijf keer twee kaarten weg. Dit betekent twee kaarten per winnaar.
4.2 Niet in combinatie met andere acties en kortingen.
4.3 Deelnemers dienen minimaal 18 jaar te zijn.
4.5 Niet in te wisselen voor contanten.

5. Aansprakelijkheid
5.1 RTHA, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door deze première actie
5.2 RTHA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade veroorzaakt door de haar uit te keren prijs. 
5.3 RTHA is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken aan de door haar te verstrekken prijzen. RTHA verleent geen garantie op de door haar te verstrekken prijzen.
5.4 Voor vragen, suggesties en klachten kunt u zich wenden tot RTHA via marketing@rtha.com
5.5 RTHA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele technische storingen aan de actiesite.

6. Slotbepalingen
6.1  Persoonsgegevens (voornaam, achternaam en emailadres) van de winnaars worden verstrekt aan Dutch Filmworks, behalve ten behoeve van de uitreiking van de prijs.
6.2 RTHA heeft het recht om de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen.