Actievoorwaarden songfestivalactie

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de “Rotterdam The Hague Airport songfestivalactie”, verder te noemen ‘songfestivalactie’ van Rotterdam The Hague Airport, hierna te noemen ‘RTHA.’

2. Deelname
2.1  De songfestivalactie vindt plaats op het Instagram account van Rotterdam The Hague Airport.
2.2 Deelname aan deze songfestivalactie is persoonlijk en kosteloos.
2.3 Deelname is uitgesloten voor medewerkers van RTHA en een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin is betrokken bij deze songfestivalactie.
2.4 RTHA en de deelnemers aan de songfestivalactie zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze voorwaarden.
2.5 Iedereen kan deelnemen aan de songfestivalactie. Echter om kans te maken op de prijs geldt een minimum leeftijd van 18 jaar.

3. Actie
3.1  De songfestivalactie actie loopt van 17 t/m 21 mei 2021.
3.2 De winnaar wordt uiterlijk op 21 mei bekend gemaakt via Instagram.
3.4 De winnaar ontvangt persoonlijk bericht van RTHA. 

4. Prijs
4.1 De hoofdprijs is een cadeaupakket met songfestival goodies van Rotterdam Make It Happen. De winnaar van de hoofdprijs ontvangt deze prijs van Rotterdam The Hague Airport.
4.2 Daarnaast worden er vier Smaak van Rotterdam kookboeken weggegeven in samenwerking met Rotterdam Make It Happen.
4.3 De actie is niet geldig in combinatie met andere acties of kortingen
4.3 Deelnemers dienen minimaal 18 jaar te zijn. 
4.4 De prijs is niet in te wisselen voor contanten.

5. Aansprakelijkheid
5.1 RTHA, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door deze songfestival actie
5.2 RTHA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade veroorzaakt door de haar uit te keren prijs. 
5.3 RTHA is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken aan de door haar te verstrekken prijzen. RTHA verleent geen garantie op de door haar te verstrekken prijzen.
5.4 Voor vragen, suggesties en klachten kunt u zich wenden tot RTHA via marketing@rtha.com
5.5  RTHA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele technische storingen aan de actiesite.

6. Slotbepalingen
6.1 RTHA heeft het recht om de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen.