Baangebruik Schiphol van invloed op vliegroutes RTHA

Rotterdam, 17 mei 2019

In de afgelopen periode kwamen veel meldingen van geluidshinder van vliegtuigen binnen bij DCMR, Milieudienst Rijnmond. Met Luchtverkeersleiding Nederland is de oorzaak hiervan onderzocht. Wat blijkt: het vliegverkeer van Rotterdam is door een ander baangebruik bij Schiphol vaker uitgeweken.

De afgelopen tijd werd meer gebruikgemaakt van de Zwanenburg- en Aalsmeerbaan op Schiphol voor landend verkeer. Dit komt door:
– de noord/noordoostenwind van afgelopen weken;
– werkzaamheden aan de taxibanen ter hoogte van de Kaagbaan op Schiphol;
– het aanpassen van de systemen in de verkeerstoren op Schiphol;
– en doordat het schipholverkeer door drukte op Schiphol meer over onze regio vliegt dan gebruikelijk.

Het langdurig gebruik van bovenstaande baancombinatie voor landend verkeer is de oorzaak dat veel startend verkeer van RTHA in opdracht van de verkeersleiding van hun routes moest afwijken, dit geeft aanleiding voor extra meldingen en vragen vanuit de regio Rotterdam. Heel vervelend in verband met de geluidshinder. In verband met de veiligheid moeten de vliegtuigen vertrekkend van RTHA in deze situatie eerder afwijken van de vliegroutes.

U kunt (geluids)hinder van vliegverkeer melden bij DCMR, klik hier voor de link