Bolkow BO-208C Junior

Een Bolkow BO-208C Junior zal vandaag na uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden gaan proefdraaien. Het proefdraaien duurt ongeveer 15 minuten, waarvan 10 minuten op hoog vermogen, dit alles conform vergunning. Het proefdraaien staat gepland tussen 13:15 uur en 13:30 uur.

Wij verontschuldigen ons voor eventueel overlast.