Luchthavenbesluit: Een nieuwe balans voor Rotterdam The Hague Airport

Als gevolg van internationalisering in de regio Zuidwest Nederland en de toegenomen vraag naar vervoer door de lucht hebben reizigers behoefte aan zo’n 10 tot 15 nieuwe bestemmingen vanaf Rotterdam The Hague Airport.

 

De huidige exploitatie vergunning (luchthavenbesluit) biedt hiervoor geen ruimte.

 

Op grond van internationaal geldende wet- en regelgeving is het niet mogelijk om ruimte te maken voor de nieuwe bestemmingen door bestaande vluchten te schrappen. Daarnaast wordt een aanzienlijk deel van de huidige geluidscapaciteit op de luchthaven gebruikt voor maatschappelijk verkeer, zoals de trauma helikopter. Deze activiteiten zijn in de vorige besluitvorming niet meegewogen.

 

Om aan de vraag tegemoet te kunnen komen werkt Rotterdam The Hague Airport al geruime tijd aan een verruiming van het luchthavenbesluit.

 

In een Milieu Effect Rapport (MER) worden de gevolgen op het gebied van verschillende milieu aspecten zoals geluid en emissies in kaart gebracht. Dit rapport is door Rotterdam The Hague Airport op basis van een wettelijk voorgeschreven opzet samengesteld.

 

De economische gevolgen zijn in kaart gebracht in een tweede rapport. Deze betreffen directe en indirecte werkgelegenheid, alsmede de spin off voor de regio, bijvoorbeeld in de vorm van toenemend inkomend toerisme en een verbeterd vestigingsklimaat voor (buitenlandse) bedrijven of instellingen in de regio.

 

Voor de beoogde verruiming van de gebruiksmogelijkheden is uitsluitend een aanpassing in de vergunning (het luchthavenbesluit) nodig. De huidige landingsbaan biedt voldoende operationele capaciteit. Daarnaast blijft ook het vigerend nachtregime in stand, waarbij tussen 23.00 en 07.00 alleen vluchten zijn toegestaan die voldoen aan bepaalde uitzonderingsvoorwaarden.

 

Heeft u naar aanleiding van het luchthavenbesluit een vraag? Wij verwijzen u graag door naar de “Veelgestelde vragen” pagina op onze website. Staat uw vraag daar niet tussen? Stuur dan gerust een mailtje naar buren@rtha.com.