Verkenner Rotterdam The Hague Airport

De provincie Zuid-Holland en de gemeenten Rotterdam, Schiedam en Lansingerland hebben Joost Schrijnen benoemd als onafhankelijke verkenner voor het nieuwe luchthavenbesluit voor Rotterdam The Hague Airport. Schrijnen gaat toetsen of het aantal vluchten gelijk moet blijven of dat er draagvlak is voor uitbreiding van het aantal vluchten.

Schrijnen is met ingang van half augustus 2016 het gesprek aangegaan met gemeenten, bewonersorganisaties en andere belanghebbenden bij de luchthaven.

De verkenner laat weten dat mensen hem ongevraagd kunnen benaderen: “Ik sta open voor iedereen die mij iets wil meegeven om tot een goede toetsing te komen.” De verkenner wordt ondersteund door adviesbureau Twynstra Gudde.

 

Bestuurlijk adviseur

Joost Schrijnen is een bestuurlijk adviseur met stevige wortels in de regio. In het verleden was hij onder meer hoogleraar Stedenbouwkundig Ontwerpen aan de TU Delft. Daarnaast vervulde hij directeursfuncties op het gebied van ruimtelijke inrichting en mobiliteit voor de gemeente Rotterdam en voor de provincie. Tegenwoordig voorziet Joost Schrijnen overheden op regionaal en nationaal niveau van bestuurlijk advies.

 

Planning

De verkenningsfase wordt in het voorjaar van 2017 afgerond met een rapportage over de bevindingen. In de gemeenteraden en Provinciale Staten zal vervolgens het debat plaatsvinden, waaruit zal blijken in hoeverre er draagvlak is voor groei van de luchthaven.

De gemeenten en provincie streven ernaar om in de zomer van 2017 een gezamenlijk standpunt aan de staatssecretaris Infrastructuur en Milieu kenbaar te maken. De staatssecretaris moet zich uiteindelijk uitspreken of het Rijk in het nieuwe luchthavenbesluit een bepaalde mate van groei van Rotterdam The Hague Airport wil faciliteren, of dat de huidige omvang wordt gehandhaafd.

 

Meer info

Kijk voor meer informatie over de verkenner op de website www.zuid-holland.nl/verkenner-rtha.