Midden in de samenleving

Luchtverkeer vormt een onmiskenbaar verbindend element in onze moderne samenleving. Verdergaande internationalisering en Europese integratie brengen een toenemende vraag naar internationale mobiliteit met zich mee. De aanwezigheid van Rotterdam The Hague Airport zorgt ervoor dat Rotterdam, Den Haag en de omringende regio’s adequaat verbonden zijn met relevante Europese steden. Daarbij is de luchthaven een belangrijke factor voor de lokaal-regionale economische groei en dus voor welvaart en werkgelegenheid in de regio’s.

Rotterdam The Hague Airport staat dus midden in de samenleving.

Werkgelegenheid
Rotterdam The Hague Airport biedt als toegangspoort tot Zuidwest Nederland een zeer belangrijk vervoersnetwerk dat niet alleen internationaal georiënteerde bedrijven, maar ook (overheids) instanties en organisaties ondersteunt in hun activiteiten. De luchthaven is daarmee een onmiskenbare vestigingsfactor die internationale en hoogwaardige bedrijvigheid naar onze regio trekt. Ze levert daarmee een belangrijke economische bijdrage in de vorm van bestaande en totstandkoming van nieuwe werkgelegenheid. Met zo’n 2.500 directe luchthaven gerelateerde arbeidsplaatsen is Rotterdam The Hague Airport een grote werkgever in Zuidwest Nederland. Daarnaast biedt de luchthaven in het omliggende Businesspark bedrijven de gelegenheid om zich te vestigen, wat nog meer werkgelegenheid voor de regio oplevert.

Commissie Regionaal Overleg – Rotterdam The Hague Airport 
De Commissie Regionaal Overleg (CRO) luchthaven Rotterdam is per 1 mei 2013 ingesteld door de minister. De CRO is een onafhankelijk overlegorgaan van regionale en lokale overheden, bewoners en luchtvaartpartijen onder voorzitterschap van een onafhankelijk voorzitter. De taak van de CRO is dus het overleg tussen de verschillende partijen te bevorderen. De CRO heeft een eigen website waar de deelnemende partijen, de agenda en verslagen te vinden zijn. Ga direct naar de website van de CRO. 

Meldingen over vliegverkeer
Met milieuoverlast of –meldingen over Rotterdam The Hague Airport, kunt u 24 uur per dag en 7 dagen per week terecht bij de meldkamer van DCMR. Voor meldingen over vliegverkeer van en naar Rotterdam The Hague Airport (RTHA) gelden aparte regels. De Commissie Regionaal Overleg Rotterdam The Hague Airport (CRO RTHA) heeft bepaald dat anonieme meldingen niet in behandeling worden genomen. Elk kwartaal maakt DCMR een rapportage voor de CRO met een overzicht van meldingen en gesignaleerde trends. In dat rapport zijn de meldingen geanonimiseerd. Om een melding te maken, verwijzen wij u graag naar de website van DCMR.