Midden in de samenleving

Luchtverkeer vormt een onmiskenbaar verbindend element in onze moderne samenleving. Verdergaande internationalisering en Europese integratie brengen een toenemende vraag naar internationale mobiliteit met zich mee. De aanwezigheid van Rotterdam The Hague Airport zorgt ervoor dat Rotterdam, Den Haag en de omringende regio’s adequaat verbonden zijn met relevante Europese steden. Daarbij is de luchthaven een belangrijke factor voor de lokaal-regionale economische groei en dus voor welvaart en werkgelegenheid in de regio’s.

Rotterdam The Hague Airport staat dus midden in de samenleving.

Werkgelegenheid

Rotterdam The Hague Airport biedt als toegangspoort tot Zuidwest Nederland een zeer belangrijk vervoersnetwerk dat niet alleen internationaal georiënteerde bedrijven, maar ook (overheids) instanties en organisaties ondersteunt in hun activiteiten. De luchthaven is daarmee een onmiskenbare vestigingsfactor die internationale en hoogwaardige bedrijvigheid naar onze regio trekt. Ze levert daarmee een belangrijke economische bijdrage in de vorm van bestaande en totstandkoming van nieuwe werkgelegenheid. Met zo’n 2.500 directe luchthaven gerelateerde arbeidsplaatsen is Rotterdam The Hague Airport een grote werkgever in Zuidwest Nederland. Daarnaast biedt de luchthaven in het omliggende Businesspark bedrijven de gelegenheid om zich te vestigen, wat nog meer werkgelegenheid voor de regio oplevert.