Milieubeleid

Rotterdam The Hague Airport voert al sinds jaar en dag een vooruitstrevend en dynamisch milieubeleid. Zo wordt het gebruik van de modernste vliegtuigen gestimuleerd. Het milieubeleid is enerzijds gericht op de inzet van moderne vliegtuigen en anderzijds zijn afspraken gemaakt met de luchtverkeersleiding over vertrekroutes voor de grote vliegtuigen. De kleine luchtvaart maakt gebruik van speciaal voorgeschreven aankomst- en vertrekroutes die zoveel mogelijk bewoond gebied vermijden.

Betty Kooij


Flora en fauna

Het landingsterrein van de luchthaven is, als gevolg van de afwezigheid van mensen, een bijzonder flora en faunagebied. In verband met de vliegveiligheid is de aanwezigheid van vogels in het terrein echter niet gewenst. Rotterdam The Hague Airport heeft al in 1993 met succes gekozen voor de vogelverjagingsmethode met behulp van roofvogels. Daarnaast zorgt een speciale maaimethode voor het gras ervoor dat (weide)vogels zich niet graag in het terrein ophouden. Met de inzet van deze, overigens zeer arbeidsintensieve, methodes wordt het gebruik van andere middelen, zoals (knal)patronen tot het absolute minimum beperkt.

Opbrengst zonnepanelen

De gegevens in onderstaande tabel worden 5 keer per dag bijgewerkt.

 

 

Opbrengst deze maand

4.511 kWh

Opbrengst dit jaar

556.019 kWh

Bespaarde CO2 dit jaar:

292.466 kg

Er is dit jaar 15,89% opgewekt van het jaarverbruik.