C-560

Een C-560 zal vandaag na uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden gaan proefdraaien. Het proefdraaien duurt ongeveer 30 minuten, waarvan een aantal minuten hoog vermogen, dit alles conform vergunning. Het proefdraaien staat gepland tussen 09:05 en 09:35 uur.

Wij verontschuldigen ons voor eventueel overlast.