Cessna C-550

Een Cessna C-550 zal vandaag na uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden gaan proefdraaien. Het proefdraaien duurt ongeveer 60 minuten, dit alles conform vergunning. Het proefdraaien staat gepland tussen 10:00 uur en 11:00 uur.

Wij verontschuldigen ons voor eventueel overlast.