Citation C510

Een Citation C510 zal vandaag na uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden gaan proefdraaien. Het proefdraaien duurt ongeveer 30 minuten, waarvan een aantal minuten hoog vermogen, dit alles conform vergunning. Het proefdraaien staat gepland tussen 14:30 en 15:15 uur.

Wij verontschuldigen ons voor eventueel overlast.