Citation C560L

Een Citation C560L zal vandaag na uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden gaan proefdraaien. Het proefdraaien duurt ongeveer 10 minuten, waarvan een aantal minuten hoog vermogen, dit alles conform vergunning. Het proefdraaien staat gepland tussen 08:40 en 08:50 uur.

Wij verontschuldigen ons voor eventueel overlast.