Een nieuwe balans voor Rotterdam The Hague Airport

Onderliggende onderzoeken nieuw luchthavenbesluit bekend gemaakt

Rotterdam The Hague Airport heeft de resultaten van onderzoeken naar de economische en milieueffecten van verdere ontwikkeling van de luchthaven  gepresenteerd aan gemeenten, bestuurders, bedrijfsleven en omwonenden van het vliegveld. De onderzoeksresultaten  zijn nodig  voor de  besluitvorming over een nieuw luchthavenbesluit voor Rotterdam The Hague Airport. De luchthaven streeft bij verdere ontwikkeling naar een nieuwe balans tussen de economische aspecten enerzijds en de milieu belasting anderzijds.

Een luchthavenbesluit regelt wat er op een luchthaven aan vliegverkeer mag plaatsvinden. In het besluit zijn onder meer opgenomen de openingstijden van de luchthaven en de maximale geluidsproductie per jaar van de vliegtuigen die de luchthaven gebruiken. Daarnaast regelt het besluit beperkingen in ruimtelijke ordening als gevolg van milieueffecten en waarborgen voor de veiligheid van het vliegverkeer.

In de komende periode zal de directie van de luchthaven met alle betrokken partijen in gesprek gaan om onder meer aan de hand van de onderzoeksresultaten de mogelijkheden naar een verruiming van de gebruiksmogelijkheden te bespreken. Deze gesprekken worden, zo is de inzet van de luchthaven, gecoördineerd door een onafhankelijk informateur, die op korte termijn wordt benoemd. Het nieuwe luchthavenbesluit zal uiteindelijk door de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu worden vastgesteld. De staatssecretaris heeft eerder aangegeven te hechten aan draagvlak in de regio.

Voor meer informatie: www.rotterdamthehagueairport.nl/luchthavenbesluit