Falcon8X

Een Falcon8X zal vandaag na uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden gaan proefdraaien. Het proefdraaien duurt ongeveer 30 minuten, waarvan een aantal minuten hoog vermogen, dit alles conform vergunning. Het proefdraaien staat gepland tussen 11:15 en 11:45 uur.

Wij verontschuldigen ons voor eventueel overlast.