Veelgestelde vragen rondom
het luchthavenbesluit

Hieronder vindt u alle veelgestelde vragen over het luchthavenbesluit.

 • Wat regelt een luchthavenbesluit?

  Een luchthavenbesluit regelt wat er op een luchthaven aan vliegverkeer mag plaatsvinden. In het besluit zijn onder meer de openingstijden van de luchthaven en de maximale geluidsproductie per jaar van de vliegtuigen die de luchthaven gebruiken opgenomen. Daarnaast regelt het besluit beperkingen in ruimtelijke ordening als gevolg van milieueffecten en waarborgen voor de veiligheid van het vliegverkeer.

   

  Kijk voor meer informatie op www.rotterdamthehagueairport.nl/luchthavenbesluit.

 • Wat is de planning inzake het luchthavenbesluit?

  De verkenningsfase wordt in het voorjaar van 2017 afgerond met een rapportage over de bevindingen. In de gemeenteraden en Provinciale Staten zal vervolgens het debat plaatsvinden, waaruit zal blijken in hoeverre er draagvlak is voor groei van de luchthaven. De gemeenten en provincie streven er naar om in de zomer van 2017 een gezamenlijk standpunt aan de staatssecretaris Infrastructuur en Milieu kenbaar te maken. De staatssecretaris moet zich uiteindelijk uitspreken of het Rijk in het nieuwe luchthavenbesluit een bepaalde mate van groei van Rotterdam The Hague Airport wil faciliteren, of dat de huidige omvang wordt gehandhaafd.

   

  Kijk voor meer informatie over de verkenner op de website www.zuid-holland.nl/verkenner-rtha.

 • Wie is de verkenner van Rotterdam The Hague Airport?

  De provincie Zuid-Holland en de gemeenten Rotterdam, Schiedam en Lansingerland hebben Joost Schrijnen benoemd als onafhankelijke verkenner voor het nieuwe luchthavenbesluit voor Rotterdam The Hague Airport. Schrijnen gaat toetsen of het aantal vluchten gelijk moet blijven of dat er draagvlak is voor uitbreiding van het aantal vluchten. Schrijnen is met ingang van half augustus 2016 het gesprek aangegaan met gemeenten, bewonersorganisaties en andere belanghebbenden bij de luchthaven. De verkenner laat weten dat mensen hem ongevraagd kunnen benaderen: “Ik sta open voor iedereen die mij iets wil meegeven om tot een goede toetsing te komen.” De verkenner wordt ondersteund door adviesbureau Twynstra Gudde.

   

  Joost Schrijnen is een bestuurlijk adviseur met stevige wortels in de regio. In het verleden was hij onder meer hoogleraar Stedenbouwkundig Ontwerpen aan de TU Delft. Daarnaast vervulde hij directeursfuncties op het gebied van ruimtelijke inrichting en mobiliteit voor de gemeente Rotterdam en voor de provincie. Tegenwoordig voorziet Joost Schrijnen overheden op regionaal en nationaal niveau van bestuurlijk advies.

 • Is er bij een eventuele uitbreiding van de vluchten een tweede start-/landingsbaan nodig?

  De start-/landingsbaan zoals deze nu is voldoet aan alle eisen om alle vluchten te faciliteren. Bij een eventuele uitbreiding van de vluchten hoeft de start-/landingsbaan niet verlengd te worden. Ook is er géén sprake van een tweede start-/landingsbaan.

 • Wat regelt een luchthavenbesluit?

  Een luchthavenbesluit regelt wat er op een luchthaven aan vliegverkeer mag plaatsvinden. In het besluit zijn onder meer de openingstijden van de luchthaven en de maximale geluidsproductie per jaar van de vliegtuigen die de luchthaven gebruiken opgenomen. Daarnaast regelt het besluit beperkingen in ruimtelijke ordening als gevolg van milieueffecten en waarborgen voor de veiligheid van het vliegverkeer.

   

  Kijk voor meer informatie op www.rotterdamthehagueairport.nl/luchthavenbesluit.

 • Wat is de planning inzake het luchthavenbesluit?

  De verkenningsfase wordt in het voorjaar van 2017 afgerond met een rapportage over de bevindingen. In de gemeenteraden en Provinciale Staten zal vervolgens het debat plaatsvinden, waaruit zal blijken in hoeverre er draagvlak is voor groei van de luchthaven. De gemeenten en provincie streven er naar om in de zomer van 2017 een gezamenlijk standpunt aan de staatssecretaris Infrastructuur en Milieu kenbaar te maken. De staatssecretaris moet zich uiteindelijk uitspreken of het Rijk in het nieuwe luchthavenbesluit een bepaalde mate van groei van Rotterdam The Hague Airport wil faciliteren, of dat de huidige omvang wordt gehandhaafd.

   

  Kijk voor meer informatie over de verkenner op de website www.zuid-holland.nl/verkenner-rtha.

 • Wie is de verkenner van Rotterdam The Hague Airport?

  De provincie Zuid-Holland en de gemeenten Rotterdam, Schiedam en Lansingerland hebben Joost Schrijnen benoemd als onafhankelijke verkenner voor het nieuwe luchthavenbesluit voor Rotterdam The Hague Airport. Schrijnen gaat toetsen of het aantal vluchten gelijk moet blijven of dat er draagvlak is voor uitbreiding van het aantal vluchten. Schrijnen is met ingang van half augustus 2016 het gesprek aangegaan met gemeenten, bewonersorganisaties en andere belanghebbenden bij de luchthaven. De verkenner laat weten dat mensen hem ongevraagd kunnen benaderen: “Ik sta open voor iedereen die mij iets wil meegeven om tot een goede toetsing te komen.” De verkenner wordt ondersteund door adviesbureau Twynstra Gudde.

   

  Joost Schrijnen is een bestuurlijk adviseur met stevige wortels in de regio. In het verleden was hij onder meer hoogleraar Stedenbouwkundig Ontwerpen aan de TU Delft. Daarnaast vervulde hij directeursfuncties op het gebied van ruimtelijke inrichting en mobiliteit voor de gemeente Rotterdam en voor de provincie. Tegenwoordig voorziet Joost Schrijnen overheden op regionaal en nationaal niveau van bestuurlijk advies.

 • Is er bij een eventuele uitbreiding van de vluchten een tweede start-/landingsbaan nodig?

  De start-/landingsbaan zoals deze nu is voldoet aan alle eisen om alle vluchten te faciliteren. Bij een eventuele uitbreiding van de vluchten hoeft de start-/landingsbaan niet verlengd te worden. Ook is er géén sprake van een tweede start-/landingsbaan.

Geen zoekresultaten