Inzet baansturing door veel oostenwind

Rotterdam, 17 mei 2019

Door het overschrijden van de geluidsbelasting bij een handhavingspunt in Schiedam in gebruiksjaar* 2018 heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) de luchthaven een maatregel opgelegd. Deze bestaat uit een strakkere monitoring van de handhavingspunten en het hebben van een beheersplan. Zodat eerder kan worden bijgestuurd bij een dreigende overschrijding van de geluidsbelasting in gebruiksjaar 2019.

Monitoring
Door de twee wekelijkse monitoring houden we de ontwikkelingen bij de handhavingspunten nauwlettend in de gaten. Hierdoor zien we afwijkingen eerder en kan ook eerder worden bijgestuurd.

Handhavingspunt Schiedam loopt op
De afgelopen weken was sprake van veel oostenwind. Hierdoor landden een meer dan gemiddeld aantal vliegtuigen over Schiedam. Zoals afgesproken in het beheersplan starten we daarom eerder met baansturing. Hiermee moet een overschrijding van het handhavingspunt voorkomen worden.

Baansturingsmaatregel
Vanaf 20 mei start RTHA met baansturing. Deze maatregel houdt in dat, als het veilig mogelijk is, vanuit de Lansingerlandzijde wordt geland. Dit kan dus alleen als de weersomstandigheden het toelaten.

Vervolg
De maatregel blijft van kracht zolang de geluidsbelasting in het handhavingspunt bij Schiedam hoog blijft. Als baansturing niet voldoende is of door het weer niet kan worden toegepast, wordt minder noodzakelijk vliegverkeer eerder afgelast. Denk bij dit vliegverkeer bijvoorbeeld aan les- en examenvluchten van de kustwacht en politie

Een andere maatregel is dat de slotco├Ârdinator verzocht wordt geen nieuwe slots meer uit te geven. Slots zijn vluchten. Slotco├Ârdinatie Nederland is de onafhankelijk organisatie die bepaalt welke en hoeveel vluchten mogen plaatsvinden op RTHA gedurende het jaar. (Dit bepaalt zij ook voor Schiphol en Eindhoven Airport).

* Het gebruiksjaar voor het berekenen van de geluidsbelasting loopt van 1 november het ene jaar tot 31 oktober het jaar erop.