Komende weken hei- en sloopwerkzaamheden gepland.

Vanaf donderdag 3 mei tot en met dinsdag 8 mei staan op Rotterdam The Hague Airport heiwerkzaamheden gepland.

Donderdag 3 mei start tevens de sloopfase van de voormalige vertrekhal. Dit betreft het verwijderen van gevels, vloeren en een gedeelte van het dak. Deze werkzaamheden zullen enkele weken in beslag nemen en plaatsvinden op werkdagen tussen 07.00 uur en 16.00 uur.