Sponsoring

Jaarlijks bereiken ons vele verzoeken tot sponsoring waaruit we een weloverwogen keuze maken. Rotterdam The Hague Airport hecht grote waarde aan het ondersteunen van goede doelen in de vorm van sponsoring. In veel gevallen betreft het financiële of een andere wijze van steun aan organisaties in de omgeving van Rotterdam The Hague Airport. Deze organisaties ontplooien activiteiten en initiatieven die het maatschappelijk belang dienen en aan een breed publiek ten goede komen.

Donaties
Rotterdam The Hague Airport verstrekt zoveel mogelijk medewerking bij het inzamelen van donaties aan diverse nationale en internationale goede doelen. Zo komt het geld dat ingezameld wordt door middel van de collectezuilen op de luchthaven ten goede aan o.a. Koningin Wilhelmina Fonds, UNICEF en SOS Kinderdorpen.

Sponsoraanvragen
Sponsoraanvragen die voldoen aan onderstaande criteria worden zo spoedig mogelijk beoordeeld door Rotterdam The Hague Airport.

  • Het project of initiatief levert een positieve bijdrage aan het lokaal klimaat in maatschappelijk opzicht
  • Het project of initiatief komt ten goede aan een brede groep mensen
  • Inwoners van (deel)gemeentes in de directe nabijheid van de luchthaven kunnen profiteren van (de voordelen van) het project of het initiatief (al dan niet luchtvaartgerelateerd)

Sponsoraanvragen die we niet honoreren:

  • Individuele sporters
  • (Sport)evenementen welke plaatsvinden buiten de hierboven genoemde regio´s en gericht op nationale bezoekers
  • Evenementen, projecten en initiatieven welke voor Rotterdam The Hague Airport slechts een bijdrage aan naamsbekendheid leveren en geen maatschappelijk doel dienen

Rotterdam The Hague Airport sponsort momenteel al diverse Rotterdamse verenigingen, goede doelen, organisaties en beurzen. Daarom zullen we op dit moment niet op nieuwe sponsorverzoeken ingaan.

Blijf op de hoogte!