Rotterdam The Hague Airport initieert participatietraject met regio voor nieuw Luchthavenbesluit
12 oktober 2020

Rotterdam, 12 oktober 2020

Samen met de regio de toekomst bepalen
Rotterdam The Hague Airport initieert met belanghebbenden uit de omgeving van de regionale luchthaven een participatietraject om samen de richting te bepalen voor een nieuw Luchthavenbesluit. In gezamenlijkheid wordt gewerkt aan een voorkeursscenario dat de basis vormt voor een officiële aanvraag bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Toekomstscenario
Om te komen tot een toekomstscenario waarin rekening is gehouden met alle belangen heeft Rotterdam The Hague Airport (RTHA) de ambitie om dat scenario in nauwe samenwerking met (regionale) betrokkenen op te stellen.
In het luchthavenbesluit wordt beslist over de gebruiksruimte van de luchthaven. Daarnaast reguleert het luchthavenbesluit het luchthavenluchtverkeer en de ruimtelijke indeling van de omgeving van de luchthaven.

“Het gesprek met de regio”
CEO Ron Louwerse hierover: “We willen dit proces naar een nieuw Luchthavenbesluit benutten om het gesprek aan te gaan over de positie van de luchthaven in de regio. We willen als luchthaven aansluiten bij de wensen van alle betrokkenen in onze omgeving, maar we hebben ook een actieve rol in de verdere ontwikkeling van de landelijke luchtvaartvisie. We willen Rotterdam The Hague Airport verankeren in onze regio met werkgelegenheid, van nut zijn voor onze buren en passagiers, aandacht hebben voor leefbaarheid, innovatie toepassen en we willen passen in de visie van ruimtelijke ordening. We gaan actief het gesprek aan.”

Begeleiding uitbesteden
Het participatietraject is een initiatief van Rotterdam The Hague Airport. RTHA heeft besloten om de begeleiding van het proces om tot een voorkeursscenario te komen uit te besteden. Momenteel zijn er vier investerende partijen betrokken bij dit traject. Zij onderschrijven het belang van participatie en dragen bij aan de bekostiging van het onafhankelijk projectteam ‘Participatietraject RTHA Luchthavenbesluit’. Ron Louwerse: “We zien onszelf als één van de belanghebbenden en kijken er naar uit om onder externe begeleiding met de andere partijen aan tafel het gesprek aan te gaan.”

Over Rotterdam The Hague Airport
Rotterdam The Hague Airport (RTHA) is 24 uur per dag en 365 dagen per jaar open. Op RTHA is er ruimte voor commerciële lijn- en chartervluchten, zakenvluchten en maatschappelijk vliegvervoer zoals met de traumahelikopter. In 2019 telde de regionale luchthaven, onderdeel van de Royal Schiphol Group, ruim twee miljoen passagiers op de luchthaven. RTHA verbindt 50 Europese vliegbestemmingen.