[THUIS OP RTHA] In gesprek met Erik van Leeuwen
3 januari 2022

Dagelijks werken er zo’n 2200 mensen op het terrein van Rotterdam The Hague Airport. Ze houden het vliegveld veilig, schoon, publiek toegankelijk of werken er in een van de vele gebouwen. Maar wie zijn die mensen? In Thuis op RTHA spreken we deze keer met Erik van Leeuwen van Trigion Beveiliging. Erik vertelt over zijn werk en hoe hij bijdraagt aan een veilige maar ook duurzame luchthaven.

Wat vind je belangrijk in je werk?
“Ik ben de verbinding tussen de twee stenen. Ik ben de leidinggevende van de supervisors. De supervisors zorgen er samen met de teamleiders voor dat de passagiers een aangename reis hebben vanaf Rotterdam The Hague Airport. Ik zorg er eigenlijk voor dat de samenwerking tussen RTHA, Facilicom/Trigion, de leidinggevenden en de supervisors en al het andere personeel goed verloopt.”

Hoe vind je dat jouw werkzaamheden bijdragen aan een veilige luchthaven?
“Ik draag voornamelijk bij aan een veilige luchthaven door de processen en protocollen die ik samen met mijn team iedere week doorloop. Ook hebben wij om de week een KPI-overleg met de luchthaven, waarbij we samen met de luchthaven kijken naar prestatie indicatoren. Hier komen aandachtspunten en positieve punten uit, zo willen we kwalitatief gezien steeds blijven verbeteren.

Ook koppelen we de aandachts-en verbeterpunten, maar ook zeker de positieve punten terug aan onze medewerkers. Dit zorg ervoor dat wij als organisatie samen met de luchthaven steeds kunnen blijven verbeteren en hierdoor voor de passagier een betere beleving kunnen achterlaten.”

Wat vind je het leukste aan je werk?
“Het leukste van mijn werk vind ik het bedenken van verbeteringen die direct effect hebben. Ik vind het leuk om een verandering te kunnen maken in een procedure of systeem, waardoor mensen begrip krijgen voor wat wij als Trigion doen.”

Wat is jouw bijdrage aan een duurzame/innovatieve luchthaven?
“Wij denken als Trigion zeker ook na over duurzaamheid op de Rotterdam The Hague Airport. Het belangrijkste voor ons zijn de nieuwe voertuigen die wij hebben. De nieuwe voertuigen zijn 100% elektrisch wat natuurlijk bijdraagt aan een duurzame luchthaven.”

Welke verbeteringen zie je voor de luchthaven?
“Bepaalde spullen die wij gebruiken kunnen in mijn ogen vaak beter, omdat er altijd innovaties zijn waardoor wij efficiënter zouden kunnen werken. Ik vind dat de luchthaven al goed luistert naar onze behoeftes: als er bijvoorbeeld een nieuwe camera moet worden geplaatst of vervangen, dan weet ik dat dit hiernaar wordt geluisterd. Daarom vind ik de samenwerking met de luchthaven zo prettig. Ze huren ons niet alleen in, maar luisteren ook echt naar wat wij graag willen of nodig hebben.”

Hoe zie je Trigion en de luchthaven over 5 tot 10 jaar?
“Ik denk dat de luchthaven veel vordering gaat maken in het bereiken van de CO2-neutrale doelstelling. Ook denk ik dat over 5 tot 10 jaar al onze eigen voertuigen van Trigion elektrisch zullen worden. Er zal dan ook waarschijnlijk minder manbeveiliging nodig zijn, omdat er dan nog meer beveiliging kan worden gedaan met behulp van techniek. Wel denk ik dat manbeveiliging altijd nodig blijft omdat je ‘de controle’ zal moeten blijven uitvoeren, zeker op een plek als de luchthaven. Het zal wel efficiënter worden om te weten wanneer je precies de manbeveiliging nodig hebt, door de ontwikkeling van nieuwe systemen en techniek.”

Wat weten mensen niet van jullie?
“De diversiteit is bij ons heel hoog. Als je hier start als beveiliger, dan is het leuk dat je gelijk verschillende takken van beveiliging kunt doen. Zo kun je op de bus gaan rijden, omgaan met de passagiers, de bagageruimte, de cameraruimte… Kortom: ik denk dat het een hele leuke en diverse werkplek is om als beveiliger aan de slag te gaan.”

Tot slot
Werk je zelf op Rotterdam The Hague Airport? En wil je graag zelf over je werk vertellen in Thuis op RTHA? Mail dan naar [email protected].

Rotterdam The Hague Airport gaat proeven met vliegen op waterstof faciliteren
21 september 2023

Rotterdam The Hague Airport (RTHA) bereidt zich voor op de toekomst en zet in op het faciliteren van duurzamere vormen van vliegen. De luchthaven richt zich de komende jaren onder andere op het faciliteren van proeven op het gebied van waterstof aangedreven luchtvaart. Om deze proeven te kunnen faciliteren zal RTHA een waterstof opslagfaciliteit ontwikkelen waarvoor een vergunning zal worden aangevraagd. Deze vergunning zal een onderdeel zijn van de bestaande milieuvergunning.

Verduurzaming luchtvaart

De verduurzaming van de luchtvaart kent een drietal richtingen. Ten eerste duurzame luchtvaartbrandstoffen (SAF) – brandstoffen die bijgemengd kunnen worden in bestaande vliegtuigen. Ten tweede batterij-elektrisch vliegen – waarbij accu’s als energiedrager in het vliegtuig gebruikt worden. En ten derde groene waterstof – een duurzamere energiedrager waar vliegtuigontwikkeling op inzet. Voor RTHA zijn alle drie de richtingen relevant, echter de focus is op waterstof aangezien dit een belangrijk speerpunt is in de regio Rotterdam. Zo zet de Rotterdamse haven bijvoorbeeld vol in op het produceren en importeren van waterstof.

Faciliteren van vliegen op waterstof

Om de waterstof-aangedreven vliegtuigen in de toekomst te kunnen faciliteren op luchthavens zijn aanpassingen aan de infrastructuur en operatie op de luchthaven noodzakelijk.

RTHA start dit jaar met de ontwikkeling van een opslagfaciliteit en bijbehorende tank voor 125L vloeibare waterstof. Vervolgens komt er een proef waarbij de HYDRA-II drone van het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR) zal vliegen op waterstof. De HYDRA-II drone wordt gebruikt als test platform voor vliegen op waterstof. De drone wordt in dit onderzoekstraject gezien als ‘vliegtuig’ om te ervaren welke operationele aspecten er komen kijken bij waterstof-aangedreven vliegtuigen en bij het opslaan van waterstof op het luchthaventerrein. In een latere fase kan de opslagfaciliteit gebruikt worden door andere partijen die vliegtuigen ombouwen naar waterstof-aangedreven vliegtuigen, zoals het NLR, AeroDelft en de TU Delft. De eerste proef maakt onderdeel uit van het Europese Green Deal programma TULIPS. 

Veiligheid

Er is in opdracht van RTHA onderzoek gedaan door Royal Haskoning  DHV naar de veiligheidsafstanden t.o.v. de opslagfaciliteit en tankwagen, waaraan voldaan dient te worden ten opzichte van (kwetsbare) gebouwen en locaties in de omgeving. Deze afstanden blijven binnen de inrichtingsgrens en voldoen hiermee aan het actuele landelijke en lokale toetsingskader.  

Daarnaast zijn de opslagfaciliteit en bijbehorende tank reeds uitvoerig getest bij het NLR in Marknesse. De installatie ligt op ruime afstand van overige activiteiten en de luchthavenbrandweer zal in de komende periode specifieke trainingen volgen op het gebied van waterstof. Zo bereiden wij onze organisatie voor op de toekomst.

Aanvraag vergunning

Om de opslagfaciliteit te kunnen ontwikkelen en de bijbehorende proeven te kunnen starten, is een ‘wijziging omgevingsvergunning milieu’ nodig, welke onderdeel is van de bestaande milieuvergunning. RTHA heeft de aanvraag voor deze vergunning ingediend bij de Gemeente Rotterdam en hoopt per begin 2024 te kunnen starten met de ontwikkelingen op het gebied van waterstof.

© Koninklijke NLR

Kom naar onze Burendag op 22 september!
8 september 2023

Op vrijdag 22 september a.s. organiseert Rotterdam The Hague Airport (RTHA) een Burendag voor omwonenden van de luchthaven. Wij nodigen je heel graag uit!

Ontdek RTHA
Ontdek tijdens deze dag van alles over onze luchthaven en de luchtvaart. Naast het RTHA duurzaamheids- en innovatie team zijn ook de brandweer,  Transavia, TUI, de Luchtverkeersleiding, de Vliegclub, Rotterdam, de DCMR Milieudienst Rijnmond en het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium aanwezig*. Ze laten zien wat hun werk inhoudt en beantwoorden vragen. Daarnaast zijn er verschillende horecapunten waar je, op uitnodiging van RTHA, lekker wat kunt eten en drinken.

Van harte welkom
De Burendag vindt plaats in de hangaar van het Fletcher-  Wings Hotel, gelijk naast onze terminal. Je bent van harte welkom tussen 15.30 en 17.30 uur of tussen 18.30 en 20.30 uur.

Eenvoudig aanmelden
Aanmelden voor deze dag en het gewenste tijdsblok kan op onze website door de onderstaande QR code met je telefoon te scannen.  Let op! Dit evenement is voor volwassen buurtbewoners. Op 15 november organiseren we weer een kinderburendag.

* Onder voorbehoud

Minder vliegtuigbewegingen in de zomermaanden 
7 september 2023

De maanden juli en augustus, waarin de schoolvakanties vallen, zijn goed verlopen op Rotterdam The Hague Airport. In deze twee maanden waren er aanzienlijk minder commerciële vliegtuigbewegingen in vergelijking met de zomer van 2022. Het aantal passagiers dat via Rotterdam The Hague Airport reisde lag ook lager dan vorig jaar zomer.  
 
Vergeleken met 2019 is het aantal vliegtuigbewegingen gedaald, maar het aantal passagiers is gelijk gebleven. Dit komt doordat er deze zomer gemiddeld meer passagiers per vliegtuig vervoerd werden. 

In juli en augustus waren er ruim 3.600 commerciële vliegtuigbewegingen, hetgeen 16% lager is dan in dezelfde periode vorig jaar. Rotterdam verwelkomde 521.000 passagiers gedurende deze twee maanden, 17% minder in vergelijking met 2022. Vergeleken met 2019 waren er 7% minder vluchten en een gelijk aantal passagiers. 

De daling ten op zichtte van 2022 heeft te maken met de nog geldende corona restricties in dat jaar. Niet-gebruikte slots vanuit het winterseizoen zijn toen overgeheveld naar het zomerseizoen. Dit zorgde voor een grote piek in de maanden juli en augustus. Dit jaar zijn de vliegtuigbewegingen gelijkmatiger verspreid over het jaar en heeft er geen overheveling plaatsgevonden omdat de slots in de winter normaal gebruikt konden worden. 

Bijzondere vlucht op Rotterdam The Hague Airport
6 september 2023

Op woensdag 6 september landt er een Airbus A330 – 200 van de luchtvaartmaatschappij Maleth afkomstig uit Hamburg op Rotterdam The Hague Airport. Het toestel landt om 14.15 uur en vertrekt op 7 september om 14.00 uur weer vanaf Rotterdam The Hague Airport naar Aalund, Denemarken. Het betreft een vliegtuigtype dat normaal gesproken niet van en naar Rotterdam The Hague Airport (RTHA) vliegt, en kan hierdoor extra opvallen in de omgeving.

RTHA maakt zich klaar voor de toekomst!
4 september 2023

Over de hele wereld wordt onderzoek gedaan naar nieuwe technologieën en brandstoffen om vliegen schoner en duurzamer te maken. Ook de infrastructuur op de luchthaven speelt daarbij een belangrijke rol. Wij bereiden ons voor op de toekomst.

Proeftuin voor innovatie

Naast regionale luchthaven zijn wij ook een proeftuin voor innovatie waar in samenwerking met diverse partners wordt gewerkt aan de luchtvaart van de toekomst. Ook wat er op de grond gebeurt is daarbij van groot belang. “Verduurzaming is essentieel voor ons voortbestaan, de luchthaven wil de impact op het milieu zo klein mogelijk maken”, zegt Michelle Samson, manager strategie, duurzaamheid en innovatie bij RTHA. “We bereiden ons alvast voor op de aankomende transitie in de luchtvaart die steeds schoner en stiller wordt. Dat doen we voor onze passagiers én voor de regio. We moeten ervoor zorgen dat de infrastructuur op de luchthaven klaar is voor nieuwe toestellen die er gaan komen.”

Faciliteren van duurzaam vliegen

Op het gebied van de luchtvaart wordt wereldwijd volop geïnvesteerd in de toekomst. Zo verwacht RTHA in 2024 de eerste demonstratievluchten op waterstof met een drone en vanaf 2027 met de eerste kleine vliegtuigen. Ook bereiden we ons voor op elektrisch vliegen. Michelle: “Bij één van onze vliegclubs is een laadvoorziening waardoor lesvluchten in de toekomst volledig elektrisch kunnen worden uitgevoerd. Ook bereiden we ons stapsgewijs voor op waterstofvliegen. Deze vormen van duurzaam vliegen moeten we als luchthaven faciliteren: het opladen van elektrische vliegtuigen en tanken en afhandelen van waterstofvliegtuigen. We staan aan de vooravond van een grote verandering. Dat betekent kennis en ervaring opdoen, inzichten bijstellen, uitdagingen aangaan en innoveren. We zijn goed onderweg, maar nog lang niet klaar.”

Duurzaamheid op de luchthaven

De luchthaven wordt stapsgewijs steeds duurzamer, vertelt Michelle. “We hebben de ambitie om in 2030 volledig afval- en emissievrij te zijn op de grond. Uiteindelijk streeft RTHA met partners naar een CO2-neutrale luchtvaart en circulaire luchthaven in 2050.” 

Zo ligt er langs de start- en landingsbaan een zonnepark van 7,7 hectare en met ruim 37.000 zonnepanelen. Hiermee is het een van de grootste zonneparken in de regio Zuidwest Nederland. Ook is de vernieuwde vertrekhal duurzaam verbouwd. Het gebouw is van het gas af en het bevat een mos sedumdak. De bussen die passagiers van en naar de terminal brengen rijden volledig elektrisch. Daarnaast biedt RTHA de mogelijkheid voor passagiers om hun vlucht duurzamer te maken door het aanbieden van duurzame vliegtuigbrandstoffen (SAF).

Hoge waardering

“We vinden het belangrijk dat RTHA bijdraagt aan innovaties voor toekomstige oplossingen”, zegt Michelle. “Duurzaamheid is daarom een vereiste bij alle projecten die we uitvoeren. Dat zie je overal terug.” Sinds juli 2021 is de luchthaven geaccrediteerd op het allerhoogste niveau binnen het Airport Carbon Accreditation programma van internationale non-profitorganisatie Airports Council International. “Wereldwijd zijn we de vierde luchthaven met een 4+ waardering, wat betekent dat we goed op weg zijn met het verduurzamen van onze luchthaven. Daar zijn we trots op!”

Michelle Samson, Manager strategie, duurzaamheid en innovatie bij RTHA

Rondleidingen Dakota
2 september 2023

Gedurende het weekend worden er tijdens de Wereldhavendagen rondleidingen aangeboden met een Dakota. Deze vluchten zullen starten en landen op Rotterdam The Hague Airport. Dit kan voor eventuele overlast zorgen in de omgeving. Excuses voor het ongemak.

Storing bij luchtverkeersleiding Verenigd Koninkrijk
28 augustus 2023

Vanwege een storing bij de verkeersleiding in het Verenigd Koninkrijk is er beperkt vliegverkeer mogelijk van en naar het Verenigd Koninkrijk. Dit kan mogelijk gevolgen hebben voor het vliegverkeer van en naar Rotterdam The Hague Airport. De luchtvaartmaatschappij informeert jou over eventuele vertragingen of wijzigingen van jouw vlucht. Houd onze website in de gaten voor de actuele aankomst- en vertrektijden.

Elektrische (les)vluchten op Rotterdam The Hague Airport
10 augustus 2023

Dankzij de realisatie van een elektrische laadvoorziening en vrijstellen van landingsgelden stimuleert RTHA elektrische (les)vluchten.

Rotterdam – 10 augustus 2023 – Rotterdam The Hague Airport (RTHA) start in samenwerking met de Rotterdamsche Aero Club (RAC) en het Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) een initiatief om elektrische (les)vluchten vanaf de luchthaven te promoten en om kennis op dit gebied te vergroten.

Elektrische laadvoorziening
Op de luchthaven is een elektrische laadvoorziening gerealiseerd die het mogelijk maakt om het eerste volledig elektrische vliegtuig, de Velis Electro van de Sloveense vliegtuigfabrikant Pipistrel, op te laden. NLR heeft zijn elektrische Pipistrel Velis Electro beschikbaar gesteld aan de RAC om vliegers ervaring op te laten doen met elektrisch vliegen. Voor NLR biedt deze samenwerking tevens de gelegenheid om data te verzamelen ten behoeve van onderzoek naar elektrisch vliegen. Daarnaast willen RTHA en NLR de kleine luchtvaart stimuleren om elektrisch te gaan vliegen. Om het elektrisch vliegen te stimuleren zal RTHA tot 1 januari 2025 geen landingsgelden in rekening brengen voor vluchten die volledig elektrisch worden uitgevoerd.

Verduurzaming van de luchtvaart
Voor RTHA is de realisatie van de laadvoorziening onderdeel van een grotere ambitie. In het jaar 2022 waren er op de luchthaven 17.863 vliegtuigbewegingen in de categorie lesvluchten. Deze vluchten betreffen kleinere vliegtuigen met een relatief korte vluchtduur. Dat zijn bij uitstek vluchten die op termijn geëlektrificeerd kunnen worden op RTHA. “De realisatie van de laadvoorziening bij de RAC is het startpunt. We zien elektrisch vliegen als één van de verduurzamingsoplossingen voor de luchtvaart. Als luchthaven leren we wat er nodig is op het gebied van infrastructuur, brandveiligheid en operatie. Dit om invulling te geven aan de transitieperiode waar we inzitten en om klaar te zijn voor andere type elektrische vliegtuigen, zoals de elektrische variant van de Diamond DA40 die recent in Oostenrijk haar eerste vlucht heeft gemaakt”, aldus Daan van Dijk, Innovator op RTHA.

Samenwerking RTHA, RAC en NLR
De RAC is al een aantal jaren sterk geïnteresseerd in de mogelijkheden om in de nabije toekomst elektrisch te gaan vliegen en dat in het opleidingsprogramma voor aankomende vliegers op te nemen. De RAC hoopt dat eind 2024 meer nieuwe types elektrische lesvliegtuigen ingezet kunnen als de certificeringen van de luchtvaartauthoriteiten rond zijn.

NLR richt zich op innovaties en advisering voor de verduurzaming van civiele luchtvaartoperaties om klimaatdoelstellingen te kunnen behalen. De inzet van de Pipistrel PH-NLX is een duidelijk voorbeeld hoe zij ondersteuning kan bieden bij de introductie van een nieuwe vorm van dienstverlening op RTHA.

Batterij elektrische luchtvaart is bij uitstek geschikt voor kleine luchtvaart en korte afstanden, wat een significant deel van de vliegtuigbewegingen op RTHA is. Voor vluchten met grotere vliegtuigen op langere afstand werkt RTHA met partners aan projecten op het gebied van waterstof en SAF (Sustainable Aviation Fuel).

De elektrische laadvoorziening is mede mogelijk gemaakt door EU-subsidie vanuit het TULIPS Green Airports programma, waar RTHA en NLR bij betrokken zijn.

Minder vliegtuigbewegingen in juli op Rotterdam The Hague Airport 
8 augustus 2023

Er waren in juli dit jaar aanzienlijk minder vliegtuigbewegingen dan in juli 2022. Ook was het aantal passagiers dat via Rotterdam The Hague Airport vloog lager dan afgelopen jaar. Vergeleken met 2019 is er sprake van een lichte stijging. 

In juli waren er 1.822 commerciële vliegtuigbewegingen, hetgeen 16% lager is dan in dezelfde maand vorig jaar. Ruim 260.000 passagiers vlogen in juli via RTHA, 17% minder dan in 2022. Vergeleken met juli 2019 waren er 3% meer vluchten en 4% meer passagiers. 

De daling ten op zichte van 2022 heeft te maken met de nog geldende corona restricties in dat jaar. Niet-gebruikte slots vanuit het winterseizoen zijn toen overgeheveld naar het zomerseizoen. Dit zorgde voor een grote piek in de maanden juli en augustus. Dit jaar zijn de vliegtuigbewegingen gelijkmatiger verspreid over het jaar en heeft er geen overheveling plaatsgevonden omdat de slots in de winter normaal gebruikt konden worden. 

Tijdelijke omleiding voor autoverkeer van en naar Rotterdam The Hague Airport
31 juli 2023

Op de Vliegveldweg dichtbij de luchthaven vinden bergingswerkzaamheden plaats. Het autoverkeer van en naar Rotterdam The Hague Airport wordt ter hoogte van de Vliegveldweg tijdelijk omgeleid. Op borden wordt aangegeven hoe onze luchthaven met de auto te bereiken is. Naar verwachting zijn de werkzaamheden rond 22:30 uur weer afgerond. Dan is de weg weer vrij.