[THUIS OP RTHA] In gesprek met Erik van Leeuwen
3 januari 2022

Dagelijks werken er zo’n 2200 mensen op het terrein van Rotterdam The Hague Airport. Ze houden het vliegveld veilig, schoon, publiek toegankelijk of werken er in een van de vele gebouwen. Maar wie zijn die mensen? In Thuis op RTHA spreken we deze keer met Erik van Leeuwen van Trigion Beveiliging. Erik vertelt over zijn werk en hoe hij bijdraagt aan een veilige maar ook duurzame luchthaven.

Wat vind je belangrijk in je werk?
“Ik ben de verbinding tussen de twee stenen. Ik ben de leidinggevende van de supervisors. De supervisors zorgen er samen met de teamleiders voor dat de passagiers een aangename reis hebben vanaf Rotterdam The Hague Airport. Ik zorg er eigenlijk voor dat de samenwerking tussen RTHA, Facilicom/Trigion, de leidinggevenden en de supervisors en al het andere personeel goed verloopt.”

Hoe vind je dat jouw werkzaamheden bijdragen aan een veilige luchthaven?
“Ik draag voornamelijk bij aan een veilige luchthaven door de processen en protocollen die ik samen met mijn team iedere week doorloop. Ook hebben wij om de week een KPI-overleg met de luchthaven, waarbij we samen met de luchthaven kijken naar prestatie indicatoren. Hier komen aandachtspunten en positieve punten uit, zo willen we kwalitatief gezien steeds blijven verbeteren.

Ook koppelen we de aandachts-en verbeterpunten, maar ook zeker de positieve punten terug aan onze medewerkers. Dit zorg ervoor dat wij als organisatie samen met de luchthaven steeds kunnen blijven verbeteren en hierdoor voor de passagier een betere beleving kunnen achterlaten.”

Wat vind je het leukste aan je werk?
“Het leukste van mijn werk vind ik het bedenken van verbeteringen die direct effect hebben. Ik vind het leuk om een verandering te kunnen maken in een procedure of systeem, waardoor mensen begrip krijgen voor wat wij als Trigion doen.”

Wat is jouw bijdrage aan een duurzame/innovatieve luchthaven?
“Wij denken als Trigion zeker ook na over duurzaamheid op de Rotterdam The Hague Airport. Het belangrijkste voor ons zijn de nieuwe voertuigen die wij hebben. De nieuwe voertuigen zijn 100% elektrisch wat natuurlijk bijdraagt aan een duurzame luchthaven.”

Welke verbeteringen zie je voor de luchthaven?
“Bepaalde spullen die wij gebruiken kunnen in mijn ogen vaak beter, omdat er altijd innovaties zijn waardoor wij efficiënter zouden kunnen werken. Ik vind dat de luchthaven al goed luistert naar onze behoeftes: als er bijvoorbeeld een nieuwe camera moet worden geplaatst of vervangen, dan weet ik dat dit hiernaar wordt geluisterd. Daarom vind ik de samenwerking met de luchthaven zo prettig. Ze huren ons niet alleen in, maar luisteren ook echt naar wat wij graag willen of nodig hebben.”

Hoe zie je Trigion en de luchthaven over 5 tot 10 jaar?
“Ik denk dat de luchthaven veel vordering gaat maken in het bereiken van de CO2-neutrale doelstelling. Ook denk ik dat over 5 tot 10 jaar al onze eigen voertuigen van Trigion elektrisch zullen worden. Er zal dan ook waarschijnlijk minder manbeveiliging nodig zijn, omdat er dan nog meer beveiliging kan worden gedaan met behulp van techniek. Wel denk ik dat manbeveiliging altijd nodig blijft omdat je ‘de controle’ zal moeten blijven uitvoeren, zeker op een plek als de luchthaven. Het zal wel efficiënter worden om te weten wanneer je precies de manbeveiliging nodig hebt, door de ontwikkeling van nieuwe systemen en techniek.”

Wat weten mensen niet van jullie?
“De diversiteit is bij ons heel hoog. Als je hier start als beveiliger, dan is het leuk dat je gelijk verschillende takken van beveiliging kunt doen. Zo kun je op de bus gaan rijden, omgaan met de passagiers, de bagageruimte, de cameraruimte… Kortom: ik denk dat het een hele leuke en diverse werkplek is om als beveiliger aan de slag te gaan.”

Tot slot
Werk je zelf op Rotterdam The Hague Airport? En wil je graag zelf over je werk vertellen in Thuis op RTHA? Mail dan naar communicatie@rtha.com.

Cessna Citation C-560XLS Latitude
26 september 2022

Een Cessna Citation C-560XLS  Latitude zal vandaag na uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden gaan proefdraaien. Het proefdraaien duurt ongeveer 15min, waarvan 10min op hoogvermogen, dit alles conform vergunning. Het proefdraaien staat gepland tussen 1430lt en 1445lt.

Wij verontschuldigen ons voor eventueel overlast.

Pilatus PC-12
23 september 2022

Een Pilatus PC-12 zal vandaag na uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden gaan proefdraaien. Het proefdraaien duurt ongeveer 20 minuten, waarvan 10 minuten hoogvermogen, dit alles conform vergunning. Het proefdraaien staat gepland tussen 16:00 en 16:20 uur.

Wij verontschuldigen ons voor eventueel overlast.

Piaggio p-180 avanti
21 september 2022

Een Piaggio p-180 avanti zal vandaag na uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden gaan proefdraaien. Het proefdraaien duurt ongeveer 45 minuten, waarvan een aantal minuten hoog vermogen, dit alles conform vergunning. Het proefdraaien staat gepland tussen 15.00 uur en 15.45 uur.

Wij verontschuldigen ons voor eventueel overlast.

Citation C525
20 september 2022

Een Citation C525 zal vandaag na uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden gaan proefdraaien. Het proefdraaien duurt ongeveer 15 minuten, waarvan een aantal minuten hoog vermogen, dit alles conform vergunning. Het proefdraaien staat gepland tussen 16:00 en 16:15 uur.

Wij verontschuldigen ons voor eventueel overlast.

Mogelijke vertragingen als gevolg van staking van de Franse luchtverkeersleiding
16 september 2022

Een staking is bevestigd door de Franse burgerluchtvaartautoriteit (FCAA). Sommige luchtverkeersleiders zullen staken op 16 september 2022 (vanaf 04.00 uur tot zaterdag 17 september 04.00 uur). Er worden vertragingen verwacht op alle Franse luchthavens en ook op vluchten van en naar Spanje en Portugal. Dit kan mogelijk gevolgen hebben voor het vliegverkeer van en naar Rotterdam The Hague Airport. De luchtvaartmaatschappij informeert jou over eventuele vertragingen of wijzigingen van jouw vlucht. Houd onze website in de gaten voor de actuele aankomst- en vertrektijden.

Cessna Citation Ce560
13 september 2022

Een Cessna Citation Ce560 zal vandaag na uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden gaan proefdraaien en zijn compas ijken.  Het proefdraaien duurt ongeveer 20-25min, waarvan 10min op een vermogen van 70%, dit alles conform vergunning. Het proefdraaien staat gepland tussen 08:45 – 09:05lt.

Wij verontschuldigen ons voor eventueel overlast.

Ondanks minder commercieel vliegverkeer toch mogelijke overschrijding geluidsruimte op Rotterdam The Hague Airport
12 september 2022

Rotterdam The Hague Airport (RTHA) dreigt de geluidsruimte dit gebruiksjaar (1 november 2021 tot 31 oktober 2022) te overschrijden, ondanks de daling in commercieel vliegverkeer. De oorzaak hiervan is tweeledig, namelijk de onvoorziene toename van de traumahelikopter en de aanhoudende oostenwind.

Genomen maatregelen hebben bijgedragen aan minder commerciële vliegtuigbewegingen

Door bovengemiddeld vaak voorkomende noorden- en oostenwind, is er meer gebruik gemaakt van landingen in noordoostelijke richting. Het betreft het geluidshandhavingspunt aan de zijde van Schiedam.De luchthaven heeft er alles aan gedaan om een overschrijding van de geluidsruimte te voorkomen. Zo heeft RTHA in mei baansturing ingesteld en hiermee de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) en gebruikers verzocht hieraan te voldoen, om zo te compenseren voor extreem baangebruik door noorden en oostenwind. In 2019 en 2020 was baansturing voldoende om een overschrijding te voorkomen. Daarnaast zijn ook andere maatregelen toegepast, zoals het verbieden van groot lesverkeer en is sinds 27 juli gestopt met (her)uitgifte van slots.

Dit heeft geleid tot minder commercieel verkeer in 2022 ten opzichte van 2019. Het aantal vliegtuigbewegingen van het commercieel verkeer op Rotterdam The Hague Airport zal aan het eind van het huidige gebruiksjaar circa 1.000  bewegingen lager zijn dan in het laatste ‘normale’ gebruiksjaar 2019.

Grote toename bewegingen traumahelikopter

Ondanks de daling in commercieel vliegverkeer en sturende maatregelen is er toch sprake van een dreigende geluidsoverschrijding. Dit komt door de onvoorziene toename van de traumahelikopter.

De traumahelikopter is dit jaar aanzienlijk meer gaan vliegen dan door RTHA geprognotiseerd (prognose is o.b.v. realisatie 2019) en is vaker uitgerukt in de nacht. Het aantal bewegingen van de traumahelikopter is de afgelopen twaalf maanden met 26% gestegen in vergelijking met 2019. Als gevolg van de zogeheten nachtstraffactor (waardoor vluchten in avond en nacht zwaarder meetellen) is de bijdrage van dit segment in de geluidsberekeningen met 42% gestegen ten opzichte van gebruiksjaar 2019.

RTHA onderschrijft het belang van de aanwezigheid van de traumahelikopter op de luchthaven en de onmisbare rol die deze vervult in de regio en pleit daarom voor het zo spoedig mogelijk splitsen van de gezamenlijke geluidsruimte. RTHA heeft geen inzicht in de prognoses van de traumahelikopter en kan dit verkeer niet sturen.

Mogelijke oplossing

Rotterdam The Hague Airport heeft er alles aan gedaan om binnen de geluidsruimte te blijven en blijft zich inspannen om een overschrijding te voorkomen. De combinatie van oostenwind en de toename van de traumahelikopter, met name in de nacht, blijft echter een aandachtspunt. RTHA pleit al sinds 2005 voor het scheiden van de geluidsruimte van het reguliere verkeer van de luchthaven (waar de luchthaven sturing aan kan geven) en de traumahelikopter (waar de overheid alleen sturing aan kan geven), zoals opgenomen in de Luchtvaartnota en voorbereid in de Wet luchtvaart. Dit moet nu zo snel mogelijk gebeuren, want dan kan het commerciële vliegverkeer op de juiste wijze worden gehandhaafd.

Vervolgstappen

RTHA betreurt deze ongelukkige samenloop van omstandigheden en de hinder die mogelijk wordt ondervonden door omwonenden en gaat met de betrokken ministeries in gesprek over deze situatie.

Cessna Citation ce560
7 september 2022

Een Cessna Citation Ce560 zal vandaag na uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden gaan proefdraaien en zijn compas ijken.  Het proefdraaien duurt ongeveer 45-60min, waarvan 5min op een vermogen van 70% , dit alles conform vergunning. Het proefdraaien staat gepland tussen 16:30lt – 17:30lt.

Wij verontschuldigen ons voor eventueel overlast.

Vliegtuigtype Xtremeair XA-42 van Red Bull Aerobatic Team op RTHA
1 september 2022

Op vrijdag 2 september landen er omstreeks 16:00 uur vier vliegtuigen van het type Xtremeair XA-42 op Rotterdam The Hague Airport. Het gaat om vliegtuigen van het Red Bull Aerobatic Team. Hierdoor is het mogelijk dat je binnen korte tijd hetzelfde vliegtuig een aantal malen voorbij ziet vliegen. Wij verontschuldigen ons voor eventueel ervaren overlast hiervan.

Boeing 737-700
1 september 2022

Een Boeing 737-700 zal vandaag na uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden gaan proefdraaien. Het proefdraaien duurt ongeveer 20min, waarvan 10min op hoogvermogen, dit alles conform vergunning. Het proefdraaien staat gepland tussen 13:15 uur – 13:45 uur.

Wij verontschuldigen ons voor eventueel overlast.