[THUIS OP RTHA] In gesprek met Erik van Leeuwen
3 januari 2022

Dagelijks werken er zo’n 2200 mensen op het terrein van Rotterdam The Hague Airport. Ze houden het vliegveld veilig, schoon, publiek toegankelijk of werken er in een van de vele gebouwen. Maar wie zijn die mensen? In Thuis op RTHA spreken we deze keer met Erik van Leeuwen van Trigion Beveiliging. Erik vertelt over zijn werk en hoe hij bijdraagt aan een veilige maar ook duurzame luchthaven.

Wat vind je belangrijk in je werk?
“Ik ben de verbinding tussen de twee stenen. Ik ben de leidinggevende van de supervisors. De supervisors zorgen er samen met de teamleiders voor dat de passagiers een aangename reis hebben vanaf Rotterdam The Hague Airport. Ik zorg er eigenlijk voor dat de samenwerking tussen RTHA, Facilicom/Trigion, de leidinggevenden en de supervisors en al het andere personeel goed verloopt.”

Hoe vind je dat jouw werkzaamheden bijdragen aan een veilige luchthaven?
“Ik draag voornamelijk bij aan een veilige luchthaven door de processen en protocollen die ik samen met mijn team iedere week doorloop. Ook hebben wij om de week een KPI-overleg met de luchthaven, waarbij we samen met de luchthaven kijken naar prestatie indicatoren. Hier komen aandachtspunten en positieve punten uit, zo willen we kwalitatief gezien steeds blijven verbeteren.

Ook koppelen we de aandachts-en verbeterpunten, maar ook zeker de positieve punten terug aan onze medewerkers. Dit zorg ervoor dat wij als organisatie samen met de luchthaven steeds kunnen blijven verbeteren en hierdoor voor de passagier een betere beleving kunnen achterlaten.”

Wat vind je het leukste aan je werk?
“Het leukste van mijn werk vind ik het bedenken van verbeteringen die direct effect hebben. Ik vind het leuk om een verandering te kunnen maken in een procedure of systeem, waardoor mensen begrip krijgen voor wat wij als Trigion doen.”

Wat is jouw bijdrage aan een duurzame/innovatieve luchthaven?
“Wij denken als Trigion zeker ook na over duurzaamheid op de Rotterdam The Hague Airport. Het belangrijkste voor ons zijn de nieuwe voertuigen die wij hebben. De nieuwe voertuigen zijn 100% elektrisch wat natuurlijk bijdraagt aan een duurzame luchthaven.”

Welke verbeteringen zie je voor de luchthaven?
“Bepaalde spullen die wij gebruiken kunnen in mijn ogen vaak beter, omdat er altijd innovaties zijn waardoor wij efficiënter zouden kunnen werken. Ik vind dat de luchthaven al goed luistert naar onze behoeftes: als er bijvoorbeeld een nieuwe camera moet worden geplaatst of vervangen, dan weet ik dat dit hiernaar wordt geluisterd. Daarom vind ik de samenwerking met de luchthaven zo prettig. Ze huren ons niet alleen in, maar luisteren ook echt naar wat wij graag willen of nodig hebben.”

Hoe zie je Trigion en de luchthaven over 5 tot 10 jaar?
“Ik denk dat de luchthaven veel vordering gaat maken in het bereiken van de CO2-neutrale doelstelling. Ook denk ik dat over 5 tot 10 jaar al onze eigen voertuigen van Trigion elektrisch zullen worden. Er zal dan ook waarschijnlijk minder manbeveiliging nodig zijn, omdat er dan nog meer beveiliging kan worden gedaan met behulp van techniek. Wel denk ik dat manbeveiliging altijd nodig blijft omdat je ‘de controle’ zal moeten blijven uitvoeren, zeker op een plek als de luchthaven. Het zal wel efficiënter worden om te weten wanneer je precies de manbeveiliging nodig hebt, door de ontwikkeling van nieuwe systemen en techniek.”

Wat weten mensen niet van jullie?
“De diversiteit is bij ons heel hoog. Als je hier start als beveiliger, dan is het leuk dat je gelijk verschillende takken van beveiliging kunt doen. Zo kun je op de bus gaan rijden, omgaan met de passagiers, de bagageruimte, de cameraruimte… Kortom: ik denk dat het een hele leuke en diverse werkplek is om als beveiliger aan de slag te gaan.”

Tot slot
Werk je zelf op Rotterdam The Hague Airport? En wil je graag zelf over je werk vertellen in Thuis op RTHA? Mail dan naar communicatie@rtha.com.

Samenwerking ZeroAvia, Rotterdam The Hague Airport, RHIA en Shell voor waterstof-elektrische vluchten in 2025  
8 februari 2023

Rotterdam The Hague Airport (RTHA), Rotterdam The Hague Innovation Airport (RHIA), Shell en ZeroAvia zijn een samenwerking gestart om het concept voor het gebruik van waterstof op luchthavens te ontwikkelen. Het partnership, welke de vorig jaar aangekondigde samenwerking tussen ZeroAvia en Royal Schiphol Group opvolgt, brengt nu Shell aan boord en streeft naar de eerste waterstof-elektrische vlucht met commerciële passagiers in 2025. De partijen zijn van plan tegen het einde van 2024 demonstratievluchten naar Europese bestemmingen uit te voeren.

De samenwerking richt zich op het ontwikkelen van infrastructuur en het testen van grondoperaties voor distributie, opslag en het tanken van waterstof voor de luchtvaart. Het project richt zich verder op de ontwikkeling van normen en protocollen rondom veiligheid, tanken en beheer van waterstof in de luchtvaart.

Wilma van Dijk, Algemeen Directeur Rotterdam The Hague Airport: “Waterstof is essentieel om luchtvaart koolstofvrij te kunnen maken. Deze samenwerking draagt bij aan het demonstreren en valideren van nieuwe eisen aan de luchthaveninfrastructuur en exploitatieconcepten. Daarmee versnellen en stimuleren we de transformatie naar Zero-Emission.”

Lees het gehele persbericht op website van ZeroAvia.

Concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau ter inzage
26 januari 2023

RTHA is de aanvraag van een nieuw Luchthavenbesluit aan het voorbereiden. In het Luchthavenbesluit worden onder meer belangrijke regels en grenswaarden waar luchthavens zich aan moeten houden vastgelegd. Als regionale luchthaven heeft RTHA het initiatief genomen een participatietraject te starten, begeleid door een onafhankelijk bureau. In dit traject zijn gemeenten, bewoners, het bedrijfsleven, milieuorganisaties en gebruikers van de luchthaven vertegenwoordigd. In november 2022 is het Eind Product Participatie (EPP) afgerond door de deelnemers. Dit dient als basis voor de aanvraag van het nieuwe Luchthavenbesluit, waar de minister van I&W in 2024 een besluit over zal nemen zodat deze per 1 januari 2025 in werking zal treden.

Om zorgvuldig te handelen heeft RTHA ervoor gekozen om ten behoeve van het Luchthavenbesluit een volledige milieueffectrapportage (m.e.r.) uit te voeren. De eerste stap voor een m.e.r. is het doen van voorstellen voor de kaders voor het onderzoek naar de milieueffecten. Dit gebeurt in de concept-NRD (Notitie Reikwijdte en Detailniveau) door het beschrijven van de voorgenomen activiteit en de te onderzoeken milieueffecten.

RTHA heeft in december 2022 de concept-NRD ingediend bij het Ministerie van I&W. Hierin beschrijft RTHA de verschillende toekomstscenario’s voor de luchthaven, die vervolgens onderzocht zullen gaan worden in het m.e.r.  Op deze concept-NRD kunnen van donderdag 26 januari tot en met woensdag 8 maart zienswijzen worden ingediend. Ook is er op donderdag 9 februari een informatiebijeenkomst op Stadskantoor Schiedam waar u vragen kunt stellen over de concept-NRD en over de procedure. Meer informatie over de concept-NRD, het indienen van zienswijzen op de concept-NRD en over de informatiebijeenkomst kunt u vinden op de website van het Ministerie van I&W.

Passagiersaantallen terug op niveau van 2019
9 januari 2023

In 2022 zijn de passagiersaantallen op Rotterdam The Hague Airport (RTHA) terug op het niveau van 2019 (het laatste jaar voor corona).

In de eerste maanden van 2022 speelde corona nog wel een grote rol en was er nauwelijks vliegverkeer. De ongebruikte slots uit de winterperiode zijn doorgeschoven naar de zomermaanden, waar door verschillende luchtvaartmaatschappijen gebruik van is gemaakt. Daar waar normaliter de vliegtuigbewegingen gelijkmatiger over het jaar verspreid zijn, ontstond er nu een grotere piek in de zomermaanden. Ondanks de personeelstekorten is het in 2022 operationeel goed verlopen op RTHA. De passagierstevredenheid bleef hoog en alle passagiers zijn tijdig door de processen gegaan om hun vlucht te halen.

In totaal reisden in 2022 2.112.679 passagiers van en naar RTHA, hetgeen een 180% stijging is ten opzichte van het door corona geteisterde 2021. Ten opzichte van 2019 is het een stijging van 0,8%. Het aantal vliegtuigbewegingen van het commerciële verkeer kwam in 2022 uit op 15.772, hetgeen 156% meer is dan in 2021. Dit is 5% minder dan in 2019, toen waren er 16.683 vliegtuigbewegingen in dit segment.

In 2022 werd er vanaf RTHA naar 57 verschillende bestemmingen gevlogen. In 2021 waren dit er 36 en in 2019 48.

De traumahelikopter was in 2022 goed voor 5.951 vliegtuigbewegingen. Dit is een toename van 11% ten opzichte van 2021 en 20% ten opzichte van 2019. Met name in de nacht is de traumahelikopter vaker opgeroepen. De oorzaak hiervan is niet bekend bij RTHA.

Naast een goede operatie heeft RTHA in 2022 mooie stappen gezet in verduurzaming van de luchthaven. Zo wordt er geen diesel meer gebruikt en wordt alle grondoperatie uitgevoerd met fossielvrije brandstof HVO100. Daarnaast zijn de eerste drie elektrische ground power units (eGPU) in gebruik genomen en is RTHA een samenwerking aangegaan om duurzame vliegtuigbrandstoffen (SAF) te promoten onder reizigers.

Bekijk het overzicht van de cijfers hier.

GGD Rotterdam-Rijnmond behoudt coronatest- en vaccinatielocatie
2 januari 2023

De GGD Rotterdam-Rijnmond behoudt voorlopig zijn coronatest- en vaccinatielocatie aan de westzijde op P3 van Rotterdam The Hague Airport (RTHA).

In november 2020 werd de faciliteitentent destijds geopend als XL-testlocatie voor het afnemen van coronatesten. Tegenwoordig wordt deze locatie voornamelijk gebruikt als vaccinatielocatie. Iedereen die dat wil, kan zich gratis laten vaccineren tegen het coronavirus. Wanneer een zelftest niet mogelijk is, is het ook nog steeds mogelijk om hier professioneel een test af te laten nemen.

GGD Rotterdam-Rijnmond behoudt de test- en vaccinatiecapaciteit voorlopig preventief.

Rotterdam The Hague Airport blijft binnen geluidsruimte
15 december 2022

Rotterdam – 15 december 2022 – Rotterdam The Hague Airport is dit gebruiksjaar (1 november 2021 tot en met 31 oktober 2022) binnen de vergunde geluidsruimte gebleven. Dit is op 14 november jl. door de luchthaven gemeld aan de Inspectie Leefomgeving en Transport. In eerdere berichtgeving kondigde RTHA aan dat er sprake was van een dreigende overschrijding. Deze heeft niet plaatsgevonden. De baansturing, die vanwege aanhoudende noorden- en oostenwind sinds mei was ingesteld, heeft goed gewerkt en aan het einde van het gebruiksjaar was het baangebruik weer normaal te noemen.

Daarnaast heeft de luchthaven als aanvullende maatregelen het stoppen van (her) uitgifte van slots en grootlesverkeer ingesteld en hebben er in 2022 ruim 1.600 minder commerciële vliegbewegingen plaatsgevonden vergeleken met 2019 (het laatste normale jaar voor Covid-19). De spoedeisende diensten zijn dit gebruiksjaar 37%  (inclusief nachtstraffactor) meer gaan vliegen in vergelijking met 2019 en ze zijn meer gaan vliegen in de nacht, waardoor deze bewegingen zwaar meetellen in de geluidsberekeningen.

Op 31 oktober 2022 heeft het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) een nieuwe versie van de invoergegevens voor geluidberekeningen voor regionale luchthavens opgeleverd, die is gepubliceerd in de Staatscourant. Versie 13.4 van de Appendices bevat nieuwe geluid- en prestatiegegevens, met name van de nieuwste generatie vliegtuigen.

Vertraging vliegverkeer vanavond
9 december 2022

Wegens ziekte bij de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) zal de luchthaven vanavond tussen 18.00 en 19.00 en tussen 20.00 en 23.00 gesloten zijn voor het commercieel vliegverkeer. Dit kan voor vertragingen zorgen voor zowel het binnenkomend als uitgaand verkeer op die tijdstippen. Voor meer informatie over je vlucht kun je contact opnemen met je luchtvaartmaatschappij of hou onze website in de gaten voor actuele vluchtinformatie.

RTHA en Feyenoord verlengen samenwerking
7 december 2022

Rotterdam The Hague Airport (RTHA) heeft zich ook de komende twee seizoenen als ‘Official Airport’ aan Feyenoord verbonden. Vorige week is er door zowel club als luchthaven een handtekening gezet onder een nieuw contract tot en met 2024.  

Dankzij de verlengde samenwerking blijft Feyenoord bij internationale uitwedstrijden gebruik maken van het Rotterdamse vliegveld. Daarnaast is het rood en wit van Feyenoord bij aankomst en vertrek op verschillende mooie zichtlocaties prominent aanwezig op de luchthaven.

“Ik ben blij dat deze twee Rotterdamse iconen de in 2018 gestarte samenwerking continueren. Uiteraard vliegen onze selectie en supporters het allerliefste vanaf onze ‘eigen’ luchthaven en dus hopen wij dat we de komende jaren nog heel veel Europese reizen met elkaar mogen gaan (mee)maken”, aldus Commercieel Directeur Joris van Dijk.

Wilma van Dijk, Algemeen Directeur van Rotterdam The Hague Airport is ook blij met de verlenging van de samenwerking: “Als regionale luchthaven vinden we verbinding met de omgeving en dus met Rotterdam ontzettend belangrijk. We zijn dan ook zeer trots en verheugd dat we ons de komende jaren nog steeds partner van Feyenoord mogen noemen”.

v.l.n.r.: Yassin Saddiki, Commercial Manager bij RTHA, Desiree Breedveld, Directeur Commercie & Marketing bij RTHA, Joris van Dijk, Commercieel Directeur bij Feyenoord, Wilma van Dijk, Algemeen Directeur van RTHA, Dennis van Keulen, Manager Business Relations & Partnerships bij Feyenoord.
Mist heeft mogelijk gevolgen voor het vliegverkeer
29 november 2022

Houd onze website in de gaten voor actuele vluchtinformatie of neem contact op met de luchtvaartmaatschappij waarmee je vliegt voor de laatste informatie over jouw vlucht. 

Kinderburendag: Leren en plezier maken op de luchthaven!
21 november 2022

Op woensdag 16 november vond er een nieuwe editie van de Kinderburendag plaats op Rotterdam The Hague Airport (RTHA). Tijdens deze dag kregen de buurtkinderen met hun ouders/verzorgers een uniek kijkje achter de schermen op de luchthaven.

Rotterdam The Hague Airport verbindt dagelijks meer dan vijftig Europese bestemmingen en staat als regionale luchthaven ook elke dag in verbinding met haar omgeving als werkgever, opleider, buur en visitekaartje van de regio. RTHA nodigt daarom een aantal keer per jaar omwonenden, samen met hun (klein) kind(eren), uit om te ontdekken waar de luchthaven voor staat, wie er werken en wat er allemaal gebeurt. De veelzijdigheid aan beroepen en belangrijke thema’s zoals duurzaamheid en innovatie worden hier op een leuke manier onder de aandacht gebracht.

Het programma

Het programma begon met een vrolijke voorstelling van het Jeugdtheater Hofplein genaamd ‘Verhalen van het vliegveld’. Tijdens het toneelstuk, welke gebaseerd is op waargebeurde anekdotes, mochten de kinderen zelf ook een handje helpen en meespelen. Daarna maakten ze kennis met de verschillende beroepen op de luchthaven zoals de brandweer, de Koninklijke Marechaussee en de Douane. Verder leerden ze over de werking van een zonnepaneel en wat de voordelen van een ‘mos sedum’ dak zijn. Ook konden de kinderen zich verkleden als steward(ess) of piloot, met mascotte Charlie op de foto en een klein vliegtuigje van dichtbij bekijken. De dag werd afgesloten met een rondleiding over het platform en een blusdemonstratie van de brandweer.

Lokale bassischool

Tijdens deze editie van de Kinderburendag kwam voor het eerst ook een lokale bassischool op bezoek. In de ochtend maakten ruim negentig leerlingen van groep 3 t/m 8 van Basisschool De Stern in Park16Hoven kennis met de dynamische omgeving van de luchthaven. “Onze school ligt vlakbij Rotterdam The Hague Airport waardoor het zeker geen onbekend terrein voor ons is”, zegt Sandra Nederlof, Directeur van KC-De Stern. “Des te leuker en leerzaam voor de leerlingen om op deze manier meer te weten te komen over bedrijvigheid op de luchthaven.”

Volgende editie

Heb je deze Kinderburendag gemist, maar zou je het leuk vinden om er volgende keer bij te zijn? In het voorjaar van 2023 organiseren we een nieuwe editie. Houd onze website en social media in de gaten voor de inschrijving. Lijkt het je interessant om er als school de volgende keer bij te zijn? Stuur dan een e-mail naar communicatie@rtha.com.

Participatietraject Rotterdam The Hague Airport afgerond
15 november 2022

Deelnemers aan het participatietraject van Rotterdam The Hague Airport (RTHA) hebben dit afgesloten met een Eind Product Participatietraject (EPP).  Hierin staan de uitkomsten van een intensieve dialoog over het toekomstig gebruik van de luchthaven. Tijdens het laatste overleg hebben partijen het EPP overhandigd aan de directie van RTHA. De luchthaven is nu aan zet om de formele aanvraag voor een Luchthavenbesluit te starten.

Rotterdam The Hague Airport initieerde met belanghebbenden uit de omgeving van de regionale luchthaven een participatietraject in opmaat naar een nieuw Luchthavenbesluit. Onder leiding van onafhankelijke procesbegeleiding hebben de deelnemers de afgelopen twee jaar met elkaar een intensieve dialoog gevoerd over het toekomstig gebruik van de luchthaven, het vliegverkeer en de impact in de regio. Met het eindproduct is geprobeerd de verschillende belangen en wensen inzichtelijk te maken. Voor RTHA kan het nu de basis vormen in haar officiële aanvraag bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Het resultaat

In hoofdlijnen is in het Eindproduct Participatietraject opgenomen:

  • Minder hinder voor omwonenden is het uitgangspunt
  • De openingstijden van de luchthaven blijven ongewijzigd
  • De ruimtelijke geluidscontour krimpt waardoor de omliggende gemeenten niet in hun woningbouwopgave beperkt worden
  • Er komt een gescheiden gebruiksruimte voor maatschappelijk verkeer en overig verkeer
  • Nachtvluchten verminderen en de ruimte voor positievluchten neemt af
  • De ‘randen van de dag’ worden beschermd: het aantal starts en landingen wordt bevroren en het gebruik van oudere vliegtuigtypes wordt verder ontmoedigd
  • Mogelijke ontwikkelruimte moet verdiend worden door hinderreductie middels vlootvernieuwing van groot handelsverkeer en kan alleen plaatsvinden mits overige emissies niet toenemen en is mogelijk tussen 09:00-21:00u.

Verdere details en overwegingen zijn terug te vinden op www.luchthavenbesluit.nl

Bekijk hier het Eindproduct Participatietraject.

Vervolgtraject

Het komend jaar zal RTHA gebruiken om de aanvraag van een nieuw Luchthavenbesluit voor te bereiden. Wilma van Dijk, CEO Rotterdam The Hague Airport: “Wij zijn alle betrokken partijen dankbaar voor het vele werk dat zij hebben verricht. Het is een complexe opgave met verschillende belangen. Wij zullen waar consensus is het EPP gebruiken en daar waar overeenstemming ontbreekt een geïnformeerde afweging maken”.

Rotterdam The Hague Airport start met een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) als eerste stap om vervolgens een Milieueffecten Rapport (MER) en andere onderzoeken uit te laten voeren. Zowel de NRD als ook het MER en een ontwerp Luchthavenbesluit worden, op verschillende momenten, door het bevoegd gezag ter inzage gelegd en staan dan open voor indiening van zienswijzen.

Het streven is om uiterlijk 1 januari 2025 het nieuwe Luchthavenbesluit in werking te laten treden.