Samenwerking Havenbedrijf Rotterdam en Rotterdam The Hague Airport voor duurzamere vliegtuigbrandstof

14 mei 2024

Rotterdam The Hague Airport (RTHA) en het Havenbedrijf Rotterdam gaan hun samenwerking intensiveren voor het verduurzamen van de luchtvaartsector. Op de eerste dag van de World Hydrogen Summit in Ahoy Rotterdam tekenden de luchthaven en het havenbedrijf een intentieovereenkomst voor het verder ontwikkelen van toeleveringsketens voor duurzamere brandstoffen, zoals Sustainable Aviation Fuels (SAF) en waterstof als vliegtuigbrandstof. Beide havens werken aan het opzetten van nieuwe ketens voor de toevoer, productie en afname van alternatieve brandstoffen en gaan kennis delen op dit gebied.

Van links naar rechts: Marielle Chartier (Business Manager Port of Rotterdam), Nico van Dooren (Director New Business Development & Portfolio, Port of Rotterdam), Wilma van Dijk (Algemeen directeur Rotterdam The Hague Airport), Daan van Dijk (Innovator Rotterdam The Hague Airport)

Verduurzaming van de luchtvaart

De verduurzaming van de luchtvaart kent een drietal richtingen. Ten eerste duurzame vliegtuigbrandstoffen (SAF). Deze alternatieve brandstoffen kunnen bijgemengd worden in bestaande vliegtuigen. Ten tweede batterij-elektrisch vliegen, waarbij batterijen als energiedrager in het vliegtuig worden gebruikt. Ten derde het gebruik van groene waterstof als duurzame energiedrager. Voor RTHA zijn alle drie de richtingen relevant en toepasbaar. Zo zal er voor kortere vluchten zoals lesvluchten elektrificatie plaatsvinden en wordt er in de komende jaren versneld SAF bijgemengd boven de Europese bijmengverplichting op de luchthaven voor de commerciële luchtvaart. Daarnaast legt de luchthaven ook de focus op het toepassen van waterstof. Deze nieuwe vorm van luchtvaart vergt naast de ontwikkeling van waterstof-aangedreven vliegtuigen ook de ontwikkeling van compleet nieuwe waterstofinfrastructuur op luchthavens en bijbehorende (toeleverings)ketens.   De opgedane kennis en ervaring wordt op dit nieuwe gebied gedeeld met en tussen andere (Europese) luchthavens.

Luchthaven en haven

In de haven van Rotterdam wordt zowel duurzame kerosine op basis van biobased grondstoffen (SAF) als waterstof geproduceerd en geïmporteerd door diverse partijen. Bedrijven als Shell, Neste, Varo, UPM en BP hebben hiervoor aankondigingen gedaan en de eerste fabrieken zijn momenteel in aanbouw. Naast deze biobased SAF zal er in de toekomst ook vraag zijn naar SAF op basis van CO2, eFuels genaamd. Voor de productie van eFuels is waterstof als bron nodig. RTHA is een relatief kleine luchthaven waar ruimte is voor innovatie op het gebied van nieuwe brandstoffen. Zo is er een kleinschalige vloeibare waterstofopslag in ontwikkeling en heeft het meerdere waterstof-gerelateerde projecten op de planning staan. Daarnaast bevindt de luchthaven zich dichtbij de Rotterdamse haven waar deze nieuwe brandstoffen aanwezig zullen zijn. De regio lijkt daardoor goed gepositioneerd om actief bij te dragen aan de verduurzaming van de luchtvaart en kan zo een hub gaan vormen voor verduurzaming van de luchtvaart.

Ontwikkeling van nieuwe toeleveringsketens

Verschillende elementen spelen een rol bij het bouwen van nieuwe ketens voor alternatieve brandstoffen: de infrastructuur, transportketens, standaardisering en certificering en bijbehorende (nieuwe) veiligheidseisen. Deze ontwikkeling vergt compleet nieuwe samenwerkingen en nieuwe partijen die elkaar moeten vinden om de ketens voor de levering van deze brandstoffen op te bouwen. De samenwerking tussen Havenbedrijf Rotterdam en luchthaven Rotterdam The Hague Airport maakt het mogelijk om deze ketens op kleine schaal te bouwen, ervan te leren en daarna groter uit te rollen. Zo kan de samenwerking gaan dienen als blauwdruk voor toeleveringsketens van duurzamere brandstoffen als SAF en waterstof voor andere regio’s en grotere luchthavens, zoals bijvoorbeeld Schiphol. Deze samenwerking brengt de partijen die benodigd zijn om deze nieuwe ketens te ontwikkelen ten behoeve van de verduurzaming van de luchtvaart dichter bij elkaar.

Havenbedrijf Rotterdam en RTHA zijn begonnen met een studie naar de volume verwachtingen richting 2050 en bijbehorende (toeleverings)ketens. Daarnaast staan op de luchthaven de eerste pilotcases al gepland als onderdeel van het DutcH₂ Aviation Hub waterstofprogramma. Voor het valideren van deze verwachtingen en het verder uitbouwen van de ketens zijn beide partijen op zoek naar partners. Partijen die hierin een bijdrage kunnen leveren worden uitgenodigd om met RTHA en of Havenbedrijf Rotterdam contact op te nemen.

Meer weten over dit onderwerp?