Nieuwe kazerne voor de luchthavenbrandweer

De luchthavenbrandweer van Rotterdam The Hague Airport krijgt een nieuwe brandweerkazerne. Vanochtend is gestart met het storten van de fundering. De bouwwerkzaamheden zijn feestelijk gestart in het bijzijn van de brandweer.

De nieuwe kazerne wordt halverwege de start- landingsbaan gebouwd, waardoor de brandweer het start- en landingsgebied nog beter kan bedienen. Ook de rest van het luchthaventerrein is goed en snel bereikbaar vanaf deze locatie. Daarnaast kan de luchthavenbrandweer in de toekomst bijstand verlenen bij situaties die buiten het vliegveld plaatsvinden. Zo draagt zij ook bij aan de veiligheid van de omgeving van de luchthaven.

Naar verwachting wordt de nieuwe kazerne opgeleverd in het najaar van 2020.