Update nieuwe vertrekhal juni 2020

22 juni 2020

De laatste ontwikkelingen op de bouwplaats!

Wij geven je graag een update over de verbouwing. Afgelopen vrijdag zijn de dakplaten bekleed met het mos sedum! Vanuit de toren is de aanleg van het mos sedum dak vastgelegd. Kijk hier mee naar het proces! Verder is de afdeling Commercie in gesprek met de Retail en Food & Beverage partners om het definitieve ontwerp van de inrichting van de shop en de horeca te kunnen afronden. De oplevering van de vertrekhal staat nog steeds gepland voor het einde van dit jaar.

Deelproject ‘CSF 2.1’
Inmiddels is de nieuwe crewlane geplaatst, in de ruimte waar tijdens de renovatie van de terminal het tijdelijk Centraal Securityfilter (CSF) zich bevond. In de week van 29 juni wordt de vijfde securitylane geplaatst, waarmee het totaal (inclusief crewlane) op zes uitkomt. Wanneer de extra lanes in gebruik worden genomen, wordt binnenkort bekendgemaakt.