Persbericht

DCMR: Meldingen overlast RTHA stijgt in 2021 door meer klein vliegverkeer

3 maart 2022
Terug

Het aantal overlastmeldingen over Rotterdam The Hague Airport (RTHA) is in 2021 toegenomen. Dat blijkt uit het jaarrapport dat is opgesteld over de periode november 2020 tot en met oktober 2021. Het is opgesteld door DCMR in opdracht van de Bestuurlijke Regiegroep RTHA (BRR RTHA). In totaal ontving DCMR in de verslagperiode 38.113 meldingen over vliegverkeer van en naar RTHA. In 2020 ontving DCMR 30.773 meldingen.

• Het totaal aantal meldingen is in 2021 toegenomen ten opzichte van 2020. In deze periode nam het klein vliegverkeer op RTHA toe met 15%.
• De hoeveelheid gemeten vliegtuiggeluid is in 2021 nagenoeg niet toe- of afgenomen ten opzichte van 2020.
• Bijna 25.000 meldingen in 2021 gedaan door 51 frequente melders en door 1377 overige melders.

Meer klein binnenlands vliegverkeer in 2021
Rotterdam The Hague Airport verklaart de toename van het aantal overlastmeldingen in het feit dat er meer klein binnenlands vliegverkeer was in 2021 tegenover twee jaar eerder (+19% tov 2019). Dit komt door de reisbeperkingen in coronatijd. Ook na een relatief lange stilteperiode waarin er geen of nauwelijks vliegverkeer was, viel vliegverkeer halverwege vorig jaar extra op in de maanden van de opstart. Ook de discussie over vlieghinder in het lopende participatietraject ‘Luchthavenbesluit Rotterdam The Hague Airport’ kan een rol van betekenis zijn bij het melden van overlast.

Cijfers ten opzichte van 2020
Het totaal aantal vluchten in de categorie grote luchtvaart nam dit jaar weer verder af (-7%). Ten opzichte van 2020 nam het totaal aantal meldingen toe (+19%). Het aantal meldingen over hinder van kleine luchtvaart nam met 39% toe en het aantal vluchten in die categorie nam ook toe (+19%). Bijna 25.000 meldingen is gedaan door 51 frequente melders en door 1377 overige melders.

Hoeveelheid vliegtuiggeluid gelijk gebleven
In het gebruiksjaar 2021 is de hoeveelheid gemeten vliegtuiggeluid nagenoeg niet toe- of afgenomen ten opzichte van 2020. Voor twee locaties, in Schiedam en in Bergschenhoek, is de gemeten hoeveelheid vliegtuiggeluid en de bijdrage daaraan door helikopterverkeer vergeleken met de berekende hoeveelheid vliegtuiggeluid op die locaties. Er zijn verschillen waar te nemen in de berekende en gemeten resultaten. Het verschil tussen beide methodes is vooral het gevolg van de wijze waarop helikopterverkeer in het rekenmodel wordt verwerkt. DCMR noemt dit een belangrijke constatering voor de Programmatische Aanpak Meten Vliegtuiggeluid (PAMV) en voor het participatietraject om te komen tot een nieuw luchthavenbesluit.

Jaarrapport: mogelijke oorzaken van geluidhinder door de luchthaven in beeld
Het jaarrapport beschrijft en analyseert meldingen van omwonenden over vliegtuigbewegingen bij Rotterdam The Hague Airport (RTHA). Het gaat hierbij om meldingen die binnenkwamen bij DCMR Milieudienst Rijnmond over geluidoverlast, die toe te wijzen zijn aan RTHA. DCMR brengt zo mogelijke oorzaken van geluidhinder door vliegtuigbewegingen van en naar de luchthaven in beeld en rapporteert en adviseert hierover aan bestuurlijke partijen en aan de Commissie Regionaal Overleg (CRO) RTHA.

‘DCMR is loket voor meldingen geluidshinder’
Algemeen directeur Ron Louwerse wijst op het gebruik maken van het loket van DCMR om meldingen te doen als sprake is van bijvoorbeeld geluidshinder: “De milieudienst is het loket voor meldingen en vragen over de luchtvaart in Zuid-Holland. Meldingen kunnen aanleiding zijn om nader onderzoek te doen. Vaak is het niet direct mogelijk om iets aan de hinder te doen. Maar op lange termijn kan dit wel bijdragen aan het verminderen van overlast. Zo krijgen we inzicht in waar en wanneer de meeste overlast optreedt en kunnen we ons maximaal inzetten om dit aan te passen. Daarbij nemen wij rapportages zoals die van DCMR serieus mee.”

Resultaat vliegverkeer 2021
In heel 2021 reisden 764.061 passagiers van en naar Rotterdam The Hague Airport (RTHA), dat is een toename van 54% ten opzichte van het eerste coronajaar 2020. Rotterdam The Hague Airport ontving vorig jaar hiermee ruim een kwart miljoen meer passagiers (bijna 267.000 passagiers meer) dan een jaar eerder. Het aantal vliegtuigbewegingen (groot verkeer >6 ton) van bijvoorbeeld commerciële lijn- en vakantievluchten steeg naar 6355 vluchten, ook meer dan in 2020 (+20 procent).

Kleine luchtvaart
Het verkeer van de politie- en traumahelikopter op RTHA steeg met bijna 12% ten opzichte van 2020 (19.247 aantal bewegingen in 2021). Het aandeel kleine luchtvaart steeg in een jaar tijd met 15% (36.185 vluchten in 2021). De geluidsruimte waarbinnen de luchthaven opereert is in deze periode niet gewijzigd.

Lees de hele jaarrapportage 2021 van DCMR op deze site.

Ervaar je hinder?
Rotterdam The Hague Airport waardeert de analyses en aanbevelingen van milieudienst DCMR in haar meest actuele jaarrapportage. Als luchthaven kan en wil RTHA niet zonder onze omgeving en verbinding met de regio heeft voor ons grote waarde. Hinder voor de omgeving willen we dan ook tot een minimum beperken. Ervaart u hinder? Meld dit dan bij de milieudienst Rijnmond DCMR. Zie voor meer informatie en de link om klachten te melden deze link.