Nieuws

20 mei 2020

Rotterdam, 20 mei 2020 – In opdracht van de Bestuurlijke Regiegroep Rotterdam The Hague Airport (BRR) wordt door de DCMR Milieudienst Rijnmond ieder jaar een rapportage opgesteld over meldingen die zijn gedaan over overlast ten gevolge van vliegtuigbewegingen van of naar Rotterdam The Hague Airport (RTHA). Het verslag gaat over meldingen die mondeling (telefonisch), schriftelijk dan wel via internet bij de meldkamer van de DCMR zijn ingediend. In 2019 kwamen ruim 62.650 meldingen binnen over vliegverkeer van en naar RTHA. Het

19 mei 2020

Afgelopen vrijdag heeft het kabinet haar ontwerp-luchtvaartnota 2020-2050 gepubliceerd. Hierin wordt het langetermijnbeleid voor de luchtvaart geschetst. Duurzaamheid en hinderbeperking hebben in de nota een prominente rol gekregen.

13 mei 2020

Schiphol, 13 mei 2020 – Transavia heeft besloten alle geplande vluchten tot en met 3 juni te annuleren. Eerder kondigden wij aan de geplande vluchten tot en met 27 mei niet uit te voeren, deze periode wordt verlengd met een week.  Transavia  ziet in een aantal landen een voorzichtige versoepeling van maatregelen en restricties. Daarnaast zijn er meer passagiers die de behoefte hebben om te vliegen. Vanaf nu zal per week worden verkend welke routes en welke data in juni in aanmerking komen voor de eventuele opstart. Dit publiceren

Nieuwsarchief