Economische ontwikkeling

Rotterdam The Hague Airport speelt een belangrijke rol op twee gebieden, die voor de regio van groot belang zijn. In de eerste plaats is dat werkgelegenheid. De luchthaven biedt werk aan zo’n 2500 mensen, en de indirecte werkgelegenheid is nog veel groter. De tweede pijler is de economische ontwikkeling van de regio. Door goed met de belangrijkste economische centra binnen en aan de randen van Europa verbonden te zijn, speelt de luchthaven voor zowel ondernemers uit Zuidwest Nederland, de Zuidvleugel van de Randstad en de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag, als voor Europese ondernemers die in deze regio actief willen zijn een belangrijke rol. Op beide wijzen levert Rotterdam The Hague Airport een duurzame, significante en daarmee relevante bijdrage aan de regio en het imago van de metropool Rotterdam-Den Haag. Bovendien voorziet de luchthaven in toenemende mate in de behoefte aan verbindingen met toeristische steden en regio’s in en aan de randen van Europa. Andersom speelt de luchthaven ook een steeds belangrijkere rol bij de regionale bereikbaarheid voor inkomend toerisme, dat weer van groot belang is voor de regionale economie en werkgelegenheid.

Werkgelegenheid

Rotterdam The Hague Airport is met zo’n 2.500 directe arbeidsplaatsen één van de grootste werkgevers in Zuidwest Nederland. Diverse internationale onderzoeken tonen aan dat de indirecte werkgelegenheidseffecten nog groter zijn. De aanwezigheid van Rotterdam The Hague Airport geeft onze regio een concurrentievoordeel en een voorsprong op andere regio’s in Nederland en Europa. De uitstekende bereikbaarheid ‘door de lucht’ zal, zeker gezien de te verwachten economische ontwikkelingen in de toekomst, van nog groter belang zijn dan thans het geval is. Rotterdam The Hague Airport staat zo in dienst van de werkgelegenheid, welvaart voor zo’n 4,5 miljoen Randstad bewoners.

 

Economische ontwikkeling van de regio

Werkgelegenheid

Het Nederlandse bedrijfsleven in het algemeen en de in deze regio gevestigde (havengerelateerde) bedrijven in het bijzonder zijn bij uitstek internationaal georiënteerd en daarom afhankelijk van luchtvervoer. De ligging (lees: uitstekende bereikbaarheid) en overzichtelijkheid van Rotterdam The Hague Airport en de snelle in- en uitcheckmogelijkheid leveren reizigers een aanzienlijke tijdwinst op, hetgeen vooral voor zakelijke passagiers, voor wie tijd immers geld is, van groot belang is. De vraag naar vliegen via regionale luchthavens neemt met name door de te behalen tijdwinst en het reisgemak steeds meer toe.

Toerisme

Toerisme Oude Haven

Niet alleen het bedrijfsleven en de overheid, maar ook de toeristische sector profiteert van de ontwikkeling van Rotterdam The Hague Airport. De sterk verbeterde internationale bereikbaarheid van de regio biedt Rotterdam en Zuidwest Nederland de mogelijkheid inkomend meerdaags verblijfstoerisme aan te trekken. De vele toeristische attracties in ons deel van het land, zoals de Keukenhof, de molens van Kinderdijk, historische steden als Delft en Gouda en de cosmopolitische centra Rotterdam en Den Haag, zijn door Rotterdam The Hague Airport goed bereikbaar vanaf de woonplaatsen van vele geïnteresseerde Europeanen die veelal op zoek zijn naar ‘nieuwe’ bestemmingen voor een korte vakantie. Het toerisme naar Rotterdam en de regio komt ten goede aan de economie en werkgelegenheid in Zuidwest Nederland; dat merken ondernemers in de horeca, de musea en bezienswaardigheden en de winkels.

Snel en gemakkelijk

Reizigers geven de voorkeur aan snel en gemakkelijk vliegen via een regionale luchthaven in de directe omgeving. Met andere woorden: dicht bij huis opstappen en in of vlak bij de plaats van bestemming landen. Dat zijn het kort precies de voordelen van vliegen via Rotterdam The Hague Airport: snel, gemakkelijk en veel bestemmingen.

Daarnaast biedt Rotterdam The Hague Airport de consument de mogelijkheid om dichtbij te parkeren en kort voor vertrek in te checken.

Groei marktvraag

Rotterdam is een echte wereldstad. Niet alleen door de grootste havens ter wereld en alle bedrijvigheid die daarbij hoort, maar ook door de vele evenementen op gebied van sport, cultuur, muziek en handel. Zo’n stad kan niet zonder een luchthaven. Op grond van de huidige aanwijzing (zeg maar: de vergunning) is een groei, die maat houdt met de economische noodzaak niet mogelijk. Daarom pleit Rotterdam The Hague Airport voor ruimere gebruiksmogelijkheden.

De grenzen bereikt

De vraag naar vluchten van en naar Rotterdam The Hague Airport is in de afgelopen jaren dusdanig geweest, dat de grenzen van de op grond van de aanwijzing toegestane capaciteit zijn bereikt. Hoewel het toestaan van meer vluchten organisatorisch en qua infrastructuur goed mogelijk is, mogen om die reden geen nieuwe lijndienst- of ad hoc vluchten worden uitgevoerd. Dat leidt er toe dat steeds vaker passagiers die via hun eigen regionale luchthaven willen vliegen of degenen die vluchten uit hoofde van hun beroep of bedrijf organiseren, moeten worden teleurgesteld. Ook de uitbreiding van de werkgelegenheid, die op grond van de marktvraag momenteel vele honderden banen extra had geteld, blijft daardoor achter. Meer informatie over het luchthavenbesluit leest u hier. 

De grenzen bereikt