Feiten en cijfers

Hier vindt u meer informatie over de feiten en cijfers van Rotterdam The Hague Airport met betrekking op de luchtkwaliteit en het brandstofverbruik.

Moderne, stille vliegtuigen

Moderne toestellen zijn 75% (20 decibel) stiller dan hun voorgangers in de jaren ’60. De onderstaande illustratie maakt duidelijk welke vooruitgang daarbij in de afgelopen decennia is geboekt. Het lichtblauwe vlak geeft het gebied rondom een stijgend 737-200 vliegtuig aan waar 85 decibel (aangepast aan het menselijk gehoor) gemeten wordt. Het donkerblauwe vlak beslaat hetzelfde geluidsniveau voor een hypermodern ‘Next Generation’ vliegtuig, zoals de nieuwste Boeing 737 series die op Rotterdam The Hague Airport veelvuldig worden gebruikt door bijvoorbeeld Transavia. Illustratie moderne vliegtuigen

Deze moderne en uiterst geavanceerde vliegtuigen kunnen bovendien veel hoger vliegen dan eerdere modellen en andere vergelijkbare typen. Zodoende wordt de passagiers hiermee dus nog meer comfort geboden, doordat het vliegtuig bijvoorbeeld in staat is om sneller ver boven slecht weer te vliegen. Met de mogelijkheid om hoger te vliegen, boven andere vliegtuigen die hier niet toe in staat zijn, vliegen zij in een verkeersluw luchtruim en is er dus ook minder kans op vertraging.

 

De Boeing 737 is het bestverkochte vliegtuig aller tijden, maar niet alleen Boeing produceert steeds meer geluidsarme en milieuvriendelijke vliegtuigen. Met de immer toenemende vraag naar (regionaal) luchtverkeer, strengere milieu-eisen en de vraag naar verder gelegen bestemmingen hebben ook andere vliegtuigfabrikanten zoals het Canadese Bombardier en Embraer uit Brazilië de productie van snelle en milieuvriendelijke (straal)vliegtuigen met een capaciteit van zon 30 tot 100 passagiers ter hand genomen.

Rotterdam The Hague Airport stimuleert luchtvaartmaatschappijen op een gerichte en actieve manier voor hun vluchten van en naar Rotterdam moderne, en dus uiterst geluids- en emissiearme vliegtuigen in te zetten. Deze vliegtuigen bieden niet alleen meer comfort, maar zorgen er ook voor dat geluidsbelasting voor omwonenden van de luchthaven tot een minimum beperkt blijft.

Technische innovaties

Ingrijpende technische innovaties maken vliegtuigen van nu zowel qua geluidsproductie als brandstofverbruik onvergelijkbaar met hun voorgangers. Het geluid van een opstijgend ‘next generation’ vliegtuig’ op 3 kilometer afstand van het einde van de startbaan is 70 decibel. Een moderne stofzuiger maakt ook ongeveer 70 decibel aan geluid.

Beperkte CO2 uitstoot

Wereldwijd wordt 3,5% van de totale CO2-uitstoot veroorzaakt door menselijke activiteiten. Hiervan komt zo’n 25% (1) op het conto van elektriciteitscentrales, 23% (2) wordt veroorzaakt als gevolg van huishoudelijk gebruik, 19% (3) door industrie, 12% (4) door wegverkeer, 1% (5) door de scheepvaart en 3% (6) door luchtvaart. De luchtvaart veroorzaakt derhalve 3% van 3,5% = 0,105% van de totale CO2-uitstoot (zie figuur 2.2).

Luchtkwaliteit

De overheid stelt voor Rotterdam The Hague Airport voor de stoffen stikstofdioxide en fijn stof officiële grenswaarden die niet overschreden dienen te worden om de luchtkwaliteit in de woonomgeving op peil te houden. In de regio Rijnmond levert het wegverkeer de grootste bijdrage aan de optredende concentraties van stikstofdioxide en fijn stof. De optredende concentraties van deze stoffen liggen in de directe nabijheid van drukke autowegen veelal boven de officiële grenswaarden. De afgelopen jaren lagen de optredende concentraties stikstofdioxide en fijn stof in de directe omgeving van Rotterdam The Hague Airport steeds rondom de maximaal toegestane waarden, aangezien de luchthaven aan één van de drukste autosnelwegen in Nederland, de A13, is gelegen. De DCMR heeft geconstateerd dat de bijdrage van het vliegverkeer van en naar Rotterdam The Hague Airport in de gemeten concentraties niet terug te vinden is.

Minder brandstofverbruik

Een luchtvaartmaatschappij met een moderne vloot heeft tegenwoordig per passagier nog geen vier liter brandstof nodig per 100 kilometer. In autotermen: een verbruik van 1 op 28. Een modern vliegtuig als een Boeing 737-700 (transavia.com) gebruikt vaak zelfs niet meer dan 1 liter brandstof per 39 kilometer per passagier. En dat alles bij snelheden van 800 km/uur en meer. Nederlandse auto’s verbruiken op 1 dag net zoveel brandstof als de gehele General Aviation (o.a. lesvluchten, rondvluchten, taxizakenvluchten) in Nederland in een heel jaar.

Geluidshinder

Vliegtuigen die gebruik maken van onze luchthaven zullen altijd geluid maken. Het beleid van Rotterdam The Hague Airport is om alleen de meest stille vliegtuigen in hun soort op de luchthaven toe te laten. Actuele informatie over vliegtuigbewegingen zijn te vinden op de website van de Commissie Regionaal Overleg (CRO). Via deze website kunt u ook inzicht krijgen in de vliegtuigbewegingen boven de Rijnmond en de geluidniveaus die daarbij optreden. Tevens kunt u hier meldingen indienen.