Wet- en regelgeving

Zoals voor iedere luchthaven in Nederland heeft de minister van Infrastructuur en Milieu ook voor Rotterdam The Hague Airport een luchthavenbesluit (= exploitatievergunning) afgegeven waarin de regelgeving voor het gebruik van een luchthaven zijn vastgelegd. In het luchthavenbesluit wordt het nachtregime beschreven, een geluidszone vastgesteld, alsmede vliegroutes en tolerantiegebieden vastgelegd. In het luchthavenbesluit is geen vaste grens gesteld aan het aantal vliegtuigbewegingen op Rotterdam The Hague Airport. Die grens wordt in feite bepaald door de geluidszone. De basis voor de vergunning waarop Rotterdam The Hague Airport op dit moment wordt geƫxploiteerd is gelegd in het begin van de negentiger jaren. Het luchthavenbesluit voor Rotterdam The Hague Airport werd echter pas in 2001 van kracht. Daarmee werd een jarenlange politieke discussie over de toekomst van de luchthaven definitief afgesloten. Rotterdam The Hague Airport mag de komende 100 jaar op de huidige locatie, dat wil zeggen ideaal gelegen in het hart van Zuidwest Nederland, gevestigd blijven. Het luchthavenbesluit, met wijzigingen en kaartjes, is te raadplegen op de website van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Uiterlijk voor eind 2017 moet een nieuw luchthavenbesluit voor Rotterdam The Hague Airport worden vastgesteld. Hiertoe wordt de komende tijd overleg gevoerd met alle betrokken partijen om te zoeken naar een nieuwe balans voor onze luchthaven.