Nachtregime

Rotterdam The Hague Airport is als internationale luchthaven 24 uur per dag, 7 dagen per week, 365 dagen per jaar geopend.
In de avonduren en ’s nachts geldt een aantal beperkingen voor wat betreft vluchten, dit heet het nachtregime.

Hieronder vindt u meer informatie over de inhoud van het nachtregime en de daarbij behorende openingstijden.

Afspraken

 

  • Tussen 23:00 en 07:00 uur is de luchthaven alleen geopend voor vliegtuigen met technische storingen, reddingsvluchten, spoedeisende medische vluchten (bijvoorbeeld voor orgaandonaties), trauma-, kustwacht- en politiehelikopter.
    Ook is de luchthaven tijdens deze uren geopend voor  uitwijkers (vliegtuigen die op de luchthaven van hun bestemming niet kunnen landen door bijvoorbeeld weersomstandigheden) en zakelijke personenvluchten met vliegtuigen die minder dan 20 stoelen hebben.

 

 

  • Tussen 23:00 en 00:00 uur zijn starts en landingen van vertraagde grote vliegtuigen toegestaan en ook landingen van grote toestellen uit de stilste categorie.
  • Tussen 00:00 en 01:00 uur mogen vertraagde stille grote vliegtuigen landen.
  • Vanaf 06:00 uur zijn landende positievluchten toegestaan. Dit zijn vliegtuigen die zonder passagiers binnenkomen om na 07:00 uur de dienst te beginnen.
  • Het Rijk (de staatssecretaris van Infrastructuur & Milieu) kan ontheffing verlenen in overige (bijzondere) gevallen.

Gebruiksplanjaar

Een gebruiksplanjaar loopt niet gelijk met een kalenderjaar, maar begint op 1 november en eindigt op 31 oktober van het jaar daarop. In dit gebruiksplanjaar wordt de omzettingsregeling* gehandhaafd waar de luchthaven zich aan moet houden. Denk hierbij aan de metingen van het maximale geluid dat de luchthaven mag produceren. Ook wordt het aantal nachtvluchten dat in deze periode plaatsvindt bijgehouden. Rotterdam The Hague Airport is 24 uur per dag en 7 dagen per week geopend, maar kent wel een streng nachtregime tussen 23.00 en 07.00 uur waarin alleen bepaalde typen luchtverkeer zijn toegestaan.

 

Bekijk hieronder de overzichten met nachtvluchten vanaf 2018.

 

*Dit zijn afspraken waar de luchthaven zich aan moet houden. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) controleert of de luchthaven zich aan deze afspraken houdt.

Avondweerbericht

Graag houden wij u via onderstaande grafieken op de hoogte van het ‘avondweerbericht’. Het weerbericht laat zien hoeveel vluchten er op de gegeven tijdstippen worden verwacht.

 

Let op! Dit zijn verwachtingen. De Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) bepaalt uiteindelijk in welke richting de start of landing plaatsvindt.