Geschiedenis

Rotterdam en luchtvaart zijn al sinds 1783 met elkaar verbonden. Toen vond de eerste bemande vlucht in Nederland plaats, in een ballon die opsteeg vanuit Rotterdam.

Op deze pagina vertellen wij graag meer over de geschiedenis van Rotterdam The Hague Airport.

Al voor de opening van Rotterdams eerste luchthaven, het vliegveld Waalhaven, vonden er  aan het eind van de 18e eeuw ballonvluchten plaats boven het centrum van de stad. In 1920 werd het vliegveld Waalhaven geopend, slechts twee maanden na de opening van Schiphol.

Vliegveld Waalhaven

Vliegveld Waalhaven

 

De luchtvaart werd in de jaren ’20 en ’30 van de vorige eeuw omgeven door een aura van avontuur en pioniersschap.  Heel Nederland volgde met ingehouden adem de verrichtingen van de Uiver in 1934. Ook in Rotterdam sloeg het luchtreizen aan: het vliegveld Waalhaven was al snel een succes en de trots van de Rotterdammers. De toen nog jonge KLM voerde vele vluchten van en naar vliegveld Waalhaven in Rotterdam uit en overwoog zelfs het hoofdkantoor in Rotterdam te vestigen. Al snel zag het gemeentebestuur de noodzaak van meer ruimte voor een groter vliegveld binnen de stadsgrenzen.

Plan Laag Zestienhoven

Plan laag zestienhoven

De gemeentes Rotterdam en Den Haag kregen de opdracht van het Rijk om gezamenlijk te werken aan de bouw van een luchthaven in de polders ten Zuidoosten van Delft. Nog decennia lang zouden deze locaties door de historie van de Rotterdamse luchtvaart verweven blijken: het betrof de polders Laag Zestienhoven en Schieveen. Rotterdams chauvinisme en Haags talmen verhinderden een slagvaardig gezamenlijk optreden en in 1938 kreeg de gemeente Rotterdam toestemming van de Rijksoverheid om in het gebied Laag Zestienhoven een nieuwe luchthaven te bouwen; Waalhaven kreeg in 1939 een zuiver militaire bestemming en werd gesloten voor de burgerluchtvaart.

Oorlogsjaren

Koolhoven vliegtuigen

In de meidagen van 1940 werd er hevig gevochten op en rond het vliegveld Waalhaven. De Nederlandse strijdkrachten besloten om het vliegveld en de nabijgelegen Koolhoven vliegtuigfabrieken te vernietigen om te voorkomen dat het complex in handen van de Duitsers zou vallen. Na de bevrijding in 1945 bleek herbouw van het vliegveld Waalhaven niet mogelijk. De oplossing lag voor de hand: het plan uit 1934 voor de bouw van een luchthaven in de polders ten noorden van de stad werd opnieuw uit de kast gehaald.

Luchthaven Rotterdam

Hoewel Den Haag het plan voor een nieuwe Rotterdamse luchthaven voor de oorlog goedgekeurd had, hing de vlag er op Rijksniveau in 1945 totaal anders bij. Een tweede nationale luchthaven was het onderwerp van discussie en in 1948 wees het Kabinet de polder Schieveen aan voor de bouw van een tweede nationale luchthaven. Langs de toen nog uit twee rijbanen bestaande A13 verrezen borden met de tekst: “Hier bouwt Rotterdam de nationale luchthaven Schieveen.” In 1952 meldde de minister echter dat dit plan geen doorgang zou vinden. Dit bleek geheel tot misnoegen van het Rotterdamse bedrijfsleven, dat een goede luchthaven als noodzaak zag voor de ontwikkeling van de stad en regio.

Bouw Zestienhoven

Mede onder druk van de voorzitter van de Rotterdamse Kamer van Koophandel, de heer K.P. van der Mandele, werd in augustus 1955 toestemming gegeven voor de bouw van een Rotterdamse luchthaven in de kleinste van de twee polders: Zestienhoven. Onder geen enkele voorwaarde mocht deze Rotterdamse luchthaven groter groeien dan Schiphol.

Met voortvarendheid die de wederopbouw van stad en land kenmerkte werd in 14 maanden tijd de Gemeentelijke Luchthaven Rotterdam gebouwd, bestaande uit één landingsbaan van 1.300 meter lang, een aantal houten gebouwen en twee Britse regionale luchtvaartmaatschappijen als klanten voor vluchten naar onder andere Southend in Engeland.

Op 1 oktober 1956 werd de officiële opening verricht door de Rotterdamse burgemeester, dr. G.E. van Walsum. De Rotterdamse burgerluchthaven bleek een schot in de roos:  bedrijvigheid op en rond het vliegveld ontwikkelde zich voorspoedig. Die bedrijvigheid bracht ook werkgelegenheid voor de regio. Het succes was aanleiding voor een snelle uitbreiding van de technische faciliteiten en een verlenging van de startbaan.

Terminal luchthaven Rotterdam     Verkeerstoren luchthaven Rotterdam

Zo werd reizen door de lucht voor steeds meer mensen bereikbaar. Niet alleen voor de zakenman, ook de vakantieganger begon vervoer dor de lucht te ontdekken. Al snel namen ook belangrijke Europese maatschappijen als Swissair, Lufthansa en Air France Rotterdam op in hun route netwerk en groeide het aantal passagiers tot een recordhoogte van een half miljoen in 1971. De kroon op het luchtvaartsucces in Rotterdam was de opening van een nieuw stationsgebouw in 1970.

Nieuw profiel

Eind jaren tachtig stond het economisch belang van de luchthaven niet meer ter discussie. Daarom werd besloten om, in overleg tussen de gemeente Rotterdam en Schiphol (sinds 1-1-1990 eigenaar van Rotterdam Airport BV), afspraken te maken over het gebruik van de luchthaven en dus om de vorm en omvang van de exploitatie vast te leggen. In de jaren negentigwerd het profiel van Rotterdam Airport vastgelegd:  een luchthaven die zich specialiseert in zakelijk lijndienstverkeer naar Europese zakencentra, waarbij ook voor particulier zakelijk verkeer en vakantievluchten ruimte is.

Sterke passagiersgroei

Vertrekhal-Rotterdam-Airport

De economische groei van de jaren negentig en het zicht op zekerheid betekenden een ongekende stimulans voor de activiteiten op de luchthaven. De structurele verliezen die sinds de zeventiger jaren werden geleden konden al snel worden omgebogen tot een bescheiden winst door een groeiend aantal vluchten en passagiers. Zakelijke reizigers, maar ook vakantiegangers ontdekten steeds vaker het gemak en het comfort van Rotterdam Airport, zodat het record van 1971 al snel werd gebroken. In 2000 werd de grens van 750.000 passagiers gepasseerd en in 2001 maakten zelfs ruim 825.000 reizigers gebruik van de Rotterdamse luchthaven.

Nog meer succes

Rotterdam-Airport-luchtfoto

In meerdere opzichten werd succes geboekt. Als gevolg van een streng milieubeleid nam het aantal klachten drastisch af. Aan het eind van 2001 werden de afspraken over vorm en omvang geformaliseerd in de vorm van een nieuwe exploitatievergunning voor de Rotterdamse luchthaven. Bovendien besloot de Rotterdamse gemeenteraad om de huidige locatie van de luchthaven voor de komende 100 jaar te handhaven. Hiermee is nu definitief een einde gekomen aan de onzekerheid die Rotterdam Airport drie decennia heeft beheerst en beïnvloed.

Feestelijke onthulling

Vanwege het internationale karakter van zowel de luchtvaartindustrie als de internationale positionering van de Metropoolregio, is ervoor gekozen om de Engelstalige benaming van de stad Den Haag – The Hague – te gebruiken voor de nieuwe naam van de luchthaven. Aan zowel de ‘luchtzijde’ (platformkant) als aan de ‘landzijde’ van het gebouw is de nieuwe naam ‘Rotterdam The Hague Airport’ in prominente letters aangebracht.

De verantwoordelijk wethouders, Frits Huffnagel voor Den Haag en Lucas Bolsius voor Rotterdam, hebben de nieuwe naam van de luchthaven feestelijk onthuld. Bovendien hebben de beide burgemeesters een Boeing 737-700 van transavia.com, één van de belangrijke aanbieders van lijndienstvluchten van en naar de luchthaven, gedoopt met de naam ‘Rotterdam The Hague Airport’.

Onthulling nieuwe naam Rotterdam The Hague Airport

Angela Merkel op Rotterdam The Hague Airport

Overheidsluchthaven

Vanwege de ligging nabij het regeringscentrum Den Haag fungeert Rotterdam The Hague Airport sinds de sluiting van marinevliegkamp Valkenburg per 1 januari 2005 ook als overheidsluchthaven. Internationale gasten van de Nederlandse overheid zetten veelal op Rotterdam The Hague Airport hun eerste voet op Nederlandse bodem. Bijvoorbeeld bij de Afghanistanconferentie in 2009,de Nuclear Safety Summit in 2014, bij verschillende staatsbezoeken, vergaderingen en andere conferenties in de Internationale Stad van en Vrede en Recht, Den Haag.

Metropoolregio

Rotterdam en Den Haag werken onder de noemer ‘Metropoolregio Rotterdam Den Haag’ samen om het vestigingsklimaat versterken. Een zichtbaar resultaat van die samenwerking is de naamswijziging van Rotterdam Airport in Rotterdam The Hague Airport. Mede hierdoor wordt de Metropoolregio als vestigingsplaats voor internationale bedrijven en organisaties beter geprofileerd. Goede bereikbaarheid is immers een belangrijke overweging van internationale bedrijven bij hun keuze voor een vestigingsplaats. De werkgelegenheid, die nieuwe bedrijven met zich meebrengen, is van groot belang voor de ontwikkeling van de Metropoolregio. De regio’s rondom Rotterdam en Den Haag zijn vrijwel aan elkaar vastgegroeid. De infrastructuur in de regio wordt steeds verder verbeterd. Dagelijks reizen vele forensen, studenten en bezoekers door dit grote leefgebied, waar 3 miljoen mensen wonen. De metropoolregio Rotterdam Den Haag kent een goede internationale bereikbaarheid, een krachtige economie, drie topuniversiteiten en culturele voorzieningen van hoog niveau.

Meer bestemmingen

In de afgelopen jaren is het aantal passagiers dat gebruik maakt van Rotterdam The Hague Airport fors gestegen. De vraag naar comfortabel luchtvervoer blijft toenemen.  Rotterdam The Hague Airport onderscheidt zich als luchthaven die over land goed en gemakkelijk te bereiken is, veel snelheid en comfort biedt aan reizigers en luchtvaartmaatschappijen en die goed verboden is: ruim veertig bestemmingen. Nog steeds komen er nieuwe bestemmingen en frequenties bij. De luchthaven doet er alles aan om lawaaiige vliegtuigen (de zogenaamde lawaaibakken) te weren en de inzet van moderne, uiterst geluids- en emissiearme vliegtuigen te stimuleren. Mede daardoor is bereikt dat de Europese regionale luchtvaartindustrie de technisch meest geavanceerde en milieuvriendelijkste vloten in gebruik heeft. Daarvan profiteren niet alleen de reizigers, maar zeker ook de omwonenden van Rotterdam The Hague Airport.