Examen pashouders

Op deze pagina vindt u al het lesmateriaal dat u nodig heeft voor het behalen van de toets “Toegang tot het landingsterrein L1 of L2”.

Het landingsterrein is opgesplitst in 2 delen, te weten het L1 en L2 gebied (zie punt 3 onderaan). Kort gezegd komt het er op neer dat men met de bevoegdheid L1 op alle wegen mag komen tot 50 meter van de start-/landingsbaan en taxibanen. L2 geeft toegang tot het gehele landingsterrein inclusief de baan en taxibaan mits er door u een tweezijdige radioverbinding tot stand is gebracht met de luchtverkeersleiding.

Het examen “Toegang tot het landingsterrein” is noodzakelijk voor iedereen die het landingsterrein wil betreden. Kennis van het terrein is noodzakelijk (met name van alle elementen die u kunt tegenkomen in het landingsterrein) om zo veilig mogelijk uw werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Omdat het landingsterrein is opgesplitst in twee delen zijn er ook twee examens: L1 en L2.

Wat u moet weten voor het examen

Als u het examen L1 wilt doen dan dient u bekend te zijn met de punten 1 en 3 in de rechter kolom. Van punt 3 moet u bekend zijn met alles wat zich in het L1-gebied bevindt. Niet alleen de bebouwingen, maar ook de namen van de wegen, de heknummers en de speciaal aangewezen locaties, zoals de banner pick-up area. Het examen bestaat uit een serie multiple choice vragen. Wilt u examen doen van L2 dan doet u een gecombineerd examen, te weten L1 en L2 (punten 1, 2 en 3). Het L2-examen bestaat uit een serie van open vragen met een wegingsfactor. Van punt 3 dient u alles te weten wat er zich in het L2-gebied bevindt en u moet weten wat de grens is tussen L1 en L2 (punt 3).

Voor vragen/opmerkingen kunt u een e-mail sturen naar: ops@rtha.com