Duurzame leefomgeving

Wij zijn ons ervan bewust dat de ontwikkeling van de luchthaven alleen mogelijk is als er een balans is met de omgeving: duurzaamheid, leefbaarheid en internationale connectiviteit zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Rotterdam The Hague Airport voelt zich verantwoordelijk voor en is aanspreekbaar op haar deel van deze maatschappelijke opgave.

Rotterdam The Hague Airport vervult een taak als werkgever, opleider, innovator, verbinder, vastgoedpartner, business partner én als visitekaartje van de Rotterdamse en Haagse regio. Het zijn van een goede buur en werkgever zijn daarom belangrijke pijlers voor RTHA. Om dit te bereiken werken we aan een duurzame relatie met de omgeving op deze drie thema’s:

  • In verbinding staan met de regio: RTHA wil graag het verbinden met de regio inrichten als proces, en richt zich hierbij op participatie, co-creatie en transparante communicatie. De toegevoegde waarde van RTHA kan voor iedereen anders zijn, maar moet altijd in het teken staan van regionale belang.
  • Leefbaarheid in de omgeving verbeteren: hierbij probeert RTHA hinder te beperken als gevolg van start en landingen van vliegtuig en het vergroten van transparantie over het vliegverkeer.
  • Gezonde en inclusieve werkomgeving: ook voor de werknemers als de organisatie is het creëren van een duurzame werkomgeving van belang. RTHA draagt aan bij regionale educatie en innovatie en het ondersteunen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Onze maatregelen om de duurzame relatie met de omgeving te versterken en een duurzame leefomgeving te creëren zijn:  

  • Luchthavenbesluit: RTHA probeert tot een gedragen luchthavenbesluit te komen met afspraken over bijvoorbeeld hinderbeperking, verbeteren van de luchtkwaliteit en het verminderen van geluidsoverlast. Hierbij willen we kijken naar de lusten en lasten voor iedereen in onze omgeving.
  • RTHA is, samen met alle bedrijven gevestigd op de luchthaven, één van de grootste werkgevers (voor de regio Rotterdam en Den Haag) in Zuidwest-Nederland: RTHA biedt veel mogelijkheden aan mensen die moeilijk aan het werk komen.
  • Zorgen voor een gezonde werkomgeving.
  • Burennieuwsbrief: iedere maand verstuurt RTHA digitaal een burennieuwsbrief naar de buren om ze op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen op de luchthaven.
  • RTHA steunt goede doelen en initiatieven in de omgeving middels sponsoring. RTHA verstrekt zoveel mogelijk medewerking bij het inzamelen van donaties aan diverse nationale en internationale goede doelen.
  • RTHA zet in op educatie, innovatie en samenwerking met scholen: scholing wordt ondersteund en er zijn ook regelmatig stageplekken aanwezig (20%).
  • RTHA organiseert evenementen voor de omgeving (Kinderburendag): speciaal educatief programma voor kinderen uit de omgeving. De kinderen krijgen een kijkje achter de schermen van RTHA op een duurzame en leerzame manier.