Toekomstvisie

Met onze partners willen we een grote invloed uitoefenen op de verduurzaming van de gehele luchtvaartsector. Zo blijven we in onze regio op verantwoorde manier mensen en bedrijven verbinden met Europa en verschillende werelden samenbrengen op de luchthaven. Daarbij doen we elke dag ons uiterste best om iedereen die bij ons over de vloer komt een plezierig begin en eind van de luchtreis te geven. 

In 2030 wil RTHA, samen met Schiphol Group, emissievrij zijn, waarbij er dus geen uitstoot meer plaatsvindt. Dit betekent dus dat:

  • Voertuigen zoveel als mogelijk worden geëlektrificeerd
  • We eigen groene stroom gaan opwekken met het nieuwe zonnepark naast de landingsbaan
  • Gebouwen worden verduurzaamd
  • Huidige ground power units worden vervangen door elektrische ground power units (eGPU’s): emissievrije afhandeling dankzij eGPU. De eGPU wordt aangesloten op een vliegtuig wanneer de motoren uitgeschakeld zijn. De unit wekt een spanning op die gebruikt kan worden om elektrische systemen van het vliegtuig te kunnen blijven gebruiken. De motor hoeft dan niet aan te staan en zo komen er dus ook minder schadelijke stoffen (fijnstof) vrij.
  • De gebouwen op een duurzaam manier verwarmd en gekoeld worden
  • We het aantal transportbewegingen beperken (CO2) en grondstoffen zo hoogwaardig mogelijk toepassen
  • We fossiele brandstof uitfaseren en groene stroom gaan gebruiken
  • Brandstofgebruik teruggebracht wordt tot nul: alle op diesel/benzine/propaan draaiende lichte voertuigen en equipment worden vervangen met emissievrije alternatieven

In 2030 wil RTHA ook afvalvrij zijn. Hierbij is circulariteit erg belangrijk: reststromen worden zo veel mogelijk hergebruikt of gerecycled. Ook wordt single-use plastic uitgefaseerd en de afvalscheiding verbeterd. Ten slotte krijgen gebouwen materiaal paspoorten en worden deze ontworpen voor hergebruik.