P3 en P4

Parkeertarieven

5 minuten/ minutes €0,00

10 minuten/ minutes €1,00

Daarna per 10 minuten/ Then per 10 minutes €1,00

2 uren/ hours €12,00

Daarna per uur/ Then every hour €2,00


10-24 uur / hours €42,00

48 uur / hours €54,00

Daarna per 24 uur/ Then per 24 hour €9,00