PC12

Een PC12 zal vandaag na uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden gaan proefdraaien. Het proefdraaien duurt ongeveer 15 minuten, waarvan 1 minuut op hoog vermogen, dit alles conform vergunning. Het proefdraaien staat gepland tussen 8:45 uur en 9:15 uur.

Wij verontschuldigen ons voor eventueel overlast.