Pilatus PC-12

Een Pilatus PC-12 zal vandaag na uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden gaan proefdraaien. Het proefdraaien duurt ongeveer 90 min, waarvan meerdere minuten op hoogvermogen, dit alles conform vergunning. Het proefdraaien staat gepland tussen 15:45 & 18:00

Wij verontschuldigen ons voor eventueel overlast.