Pilatus PC-24

Een Pilatus PC-24 zal vandaag na uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden gaan proefdraaien. Het proefdraaien duurt ongeveer 15 minuten, waarvan 2 minuten op hoogvermogen, dit alles conform vergunning. Het proefdraaien staat gepland tussen 14:00 uur – 14:15 uur.

Wij verontschuldigen ons voor eventueel overlast.