Pilatus PC-24

Een Pilatus PC-24 zal vandaag na uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden gaan proefdraaien. Het proefdraaien duurt ongeveer 30 minuten, waarvan enkele minuten op hoog vermogen, dit alles conform vergunning. Het proefdraaien staat gepland tussen 16:15 uur en 16:45 uur.

Wij verontschuldigen ons voor eventueel overlast.