Reactie Rotterdam The Hague Airport op ontwerp-Luchtvaartnota

Rotterdam, 19 mei 2020 – Afgelopen vrijdag heeft het kabinet haar ontwerp-luchtvaartnota 2020-2050 gepubliceerd. Hierin wordt het langetermijnbeleid voor de luchtvaart geschetst. Duurzaamheid en hinderbeperking hebben in de nota een prominente rol gekregen. Als onderdeel van de Royal Schiphol Group vindt Rotterdam The Hague Airport het van groot belang dat de Luchtvaartnota wordt vastgesteld. RTHA vindt in de ontwerp-Luchtvaartnota een bevestiging van de weg die de luchthaven een aantal jaar geleden is ingeslagen.

 

Een gezamenlijke richting met de regio

Dit lange termijnperspectief voor de luchtvaart is nodig om de gesprekken in de Rotterdamse en Haagse regio over een nieuw Luchthavenbesluit een gezamenlijke richting te geven: Op weg naar een duurzame luchtvaart in een betere balans tussen publieke belangen als economie, gezondheid en klimaat. In het belang van onze buren, het bedrijfsleven en onze reizigers. Alleen zo kan RTHA de regionale luchthaven op duurzame wijze verankeren in de regio.

“We kunnen niet zonder onze omgeving”

CEO Ron Louwerse van Rotterdam The Hague Airport: “Als luchthaven kan en wil RTHA niet zonder onze omgeving. We willen onze luchthaven op duurzame wijze blijven verbinden met de regio. Het aan te vragen luchthavenbesluit maken we dan ook in co-creatie met onze buren, de politiek en andere belangrijke belanghebbenden. Hierbij willen we kijken naar de lusten en lasten voor iedereen in onze omgeving.”

Acties innovatie en duurzaamheid al ingezet

In het kader van onze strategie heeft Rotterdam The Hague Airport al een groot aantal acties ingezet die bijdragen aan de kwaliteit van leefomgeving, het netwerk en dienstverlening. Het gaat onder meer om investeringen en innovaties op het gebied van duurzaam taxiën, onze nieuwe vertrekhal, synthetische brandstof, duurzaam energie opwekken, actieplannen ter vermindering van ultrafijnstof en stikstof en samenwerking met LVNL om hinder in de omgeving van Rotterdam The Hague Airport te verminderen. Louwerse: “De combinatie van een duidelijke lange termijnvisie vanuit de overheid en onze inspanningen in de regio biedt volop kansen. Het aan te vragen Luchthavenbesluit gaan we dan ook maken in de geest en met de ambitie van de ontwerp-luchtvaartnota.”