Security

Tussen het Ministerie van Justitie en Veiligheid en de Nederlandse Vereniging van Luchthavens (NVL) is een convenant afgesloten voor een samenwerkingsverband ten aanzien van een AVSEC Innovatieve Taskforce NL (AIT NL). Het doel van dit convenant is om afspraken vast te leggen over het opstellen van een onderzoeksprogramma over het uitvoeren van onderzoek naar mogelijkheden die bijdragen aan een verbetering van de beveiliging van de burgerluchtvaart ten aanzien van de weerbaarheid tegen bestaande of nieuwe dreigingen tegen de luchtvaart. Partijen stellen gedurende de looptijd van het convenant elk jaar een onderzoeksprogramma op waarin actiepunten zijn opgenomen die zijn gericht op het ontwikkelen en verstevigen van de beveiliging van de burgerluchtvaart. 

Rotterdam The Hague Airport heeft zich op dit vlak ontwikkeld tot innovatiepartner op het gebied van aviation security. Zo zijn er op de luchthaven state-of-the-art securitysystemen te vinden en is het mogelijk om kleinschalige (technologische) innovaties in de praktijk te testen en verder door te ontwikkelen samen met leveranciers van innovatieve securitysystemen.