Buren & omgeving

Welkom bij ‘Buren & omgeving’. Rotterdam The Hague Airport hecht veel waarde aan een goede communicatie met ‘de buren’; de omwonenden van de luchthaven. Al vele jaren worden speciale Buren Informatieavonden georganiseerd waar inmiddels meer dan tienduizend omwonenden gedurende een avond te gast waren. Inmiddels is gestart met speciale avonden per regio en vinden er gesprekken plaats met de omwonenden. Daarnaast houden wij u graag op de hoogte van alle ontwikkelingen via onze speciale Buren Nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief verschijnt één keer per maand en bevat informatie over de toekomstplannen, eventuele verbouwingen en renovaties en informatieavonden. Op deze pagina van onze website informeren wij u ook over bovenstaande zaken. Daarnaast informeren wij u via deze plek over eventuele bijzondere vluchten op Rotterdam The Hague Airport. Wij streven er naar om enkele dagen voorafgaand aan een bijzondere vlucht u hierover te informeren via de nieuwsberichten pagina.

 

Voor meer informatie over regelgeving en besluiten rondom Rotterdam The Hague Airport en de omgeving kunt u ook terecht op de website van de provincie Zuid-Holland.