De luchthaven als buur

Met het oog op het verbeteren van de leefbaarheid in de directe omgeving van de luchthaven heeft de focus van Rotterdam The Hague Airport de afgelopen jaren vooral gelegen op het beperken van hinder als gevolg van start en landingen van vliegtuigen en het vergroten van de transparantie over het vliegverkeer (onder meer via het delen van feiten en cijfers).

Hinderbeperking geen eenmalig project

Hier blijven we actief op inzetten. Hinderbeperking is geen eenmalig project, maar een thema dat onze voortdurende aandacht heeft.
We zijn ons ervan bewust dat hinder als gevolg van vliegtuiggeluid niet is te voorkomen. Door informatie- en voorlichtingsbijeenkomsten, bezoeken aan en gesprekken met omwonenden en belangengroeperingen proberen we in dialoog met onze omgeving te zijn tot optimalisatie van het gebruik van de luchthaveninfrastructuur en de vliegroutes.

Goede communicatie met buren

Rotterdam The Hague Airport hecht veel waarde aan een goede communicatie met onze buren; mensen die wonen en werken in de directe omgeving van de luchthaven.

Onze tips

Op onze nieuwsberichten pagina houden we u graag op de hoogte over nieuws rondom de luchthaven, die ook voor onze buren van belang zijn. Denk hierbij aan toekomstplannen, eventuele verbouwingen of renovaties, persberichten en wanneer informatieavonden worden georganiseerd. Ook worden hier een aantal dagen van tevoren bijzondere vluchten aangekondigd.

 

Naast de nieuwsberichten leest u op onze proefdraaien pagina wanneer toestellen hun motoren zullen testen na onderhoudswerkzaamheden Dit is noodzakelijk voordat zij weer veilig mogen vertrekken. Dit ‘proefdraaien’ duurt vaak tussen de 15 en 30 minuten en gebeurt met een vergunning. Het levert soms meer geluid op voor de omgeving.

 

Wij houden u ook graag op de hoogte van alle ontwikkelingen via onze regelmatige Huis-aan-Huis burenadvertenties  in de lokale kranten. Deze advertenties bevatten informatie over actualiteiten, toekomstplannen, de omgeving en eventuele verbouwingen of renovaties. Daarnaast hebben we een digitale burennieuwsbrief. Via deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van actualiteiten, toekomstplannen, de verbouwing en andere zaken die belangrijk zijn voor onze omgeving.

 

Voor meer informatie over regelgeving en besluiten rondom Rotterdam The Hague Airport en de omgeving kunt u terecht op de website van de provincie Zuid-Holland.