Meldpunt

Meldingen over Rotterdam The Hague Airport bij DCMR
Bij milieuoverlast of meldingen met betrekking tot Rotterdam The Hague Airport kun je dag en nacht, zeven dagen per week contact opnemen met de meldkamer van DCMR Milieudienst Rijnmond.

Specifieke Regels voor Vliegverkeermeldingen
Voor meldingen met betrekking tot vliegverkeer van en naar Rotterdam The Hague Airport gelden specifieke richtlijnen. De Commissie Regionaal Overleg Rotterdam The Hague Airport (CRO RTHA) heeft bepaald dat anonieme meldingen niet in behandeling worden genomen. We hechten waarde aan transparantie en betrokkenheid bij het oplossen van zorgen met betrekking tot vliegverkeer.

Commissie Regionaal Overleg (CRO)
De Commissie Regionaal Overleg (CRO) voor de luchthaven Rotterdam is opgericht op 1 mei 2013 door de minister. Als onafhankelijk overlegorgaan faciliteert de CRO de communicatie tussen regionale en lokale overheden, bewoners en de luchtvaartsector, onder leiding van een onafhankelijke voorzitter. De CRO heeft als belangrijkste taak het bevorderen van overleg tussen de verschillende belanghebbenden. Op de website van de CRO vind je meer informatie over de deelnemende partijen, de agenda en verslagen.

Kwartaalrapportage door DCMR
Elk kwartaal levert DCMR een rapportage aan de CRO RTHA met een overzicht van meldingen en geïdentificeerde trends. In dit rapport worden alle meldingen geanonimiseerd verwerkt, waardoor de privacy van melders wordt gewaarborgd.

Melding maken
Wil je een melding maken? We verwijzen je graag naar de website van DCMR