Sponsoring

Rotterdam The Hague Airport gelooft in het belang van samenwerking en steunt graag lokale initiatieven die een positieve bijdrage leveren aan de regio en aansluiten bij de waarden van onze luchthaven.

We ontvangen regelmatig sponsorverzoeken. Om iedereen gelijke kansen te bieden en de aanvragen overzichtelijk te houden, beoordelen we eens per maand de inkomende sponsoraanvragen. We verzoeken u ruim van te voren de sponsoraanvraag bij ons in te dienen, zodat we genoeg tijd hebben om uw sponsoraanvraag te verwerken. De ingangsdatum van de sponsoring hoeft dan ook niet in de opeenvolgende maand te zijn.

Voorwaarden

Bij het beoordelen van de verschillende aanvragen kijken we naar relevantie en de positieve bijdrage van het project, evenement, organisatie of vereniging voor de regio en onze luchthaven:

  • Rotterdam The Hague Airport sponsort alleen projecten, organisaties, evenementen of verenigingen binnen een straal van 15 kilometer rond de luchthaven. Aanvragen buiten deze straal worden niet in behandeling genomen.
  • De aanvraag moet aansluiten bij de waarden en doelstellingen van Rotterdam The Hague Airport, zoals verbinding met de regio, innovatie en duurzaamheid en/of vitaliteit.
  • Rotterdam The Hague Airport sponsort geen individuen. Aanvragen voor persoonlijke doeleinden of individuele projecten worden niet in behandeling genomen.
  • Evenementen, projecten en/of initiatieven welke voor Rotterdam The Hague Airport slechts een bijdrage aan naamsbekendheid leveren en geen maatschappelijk doel dienen worden niet in behandeling genomen.

Voldoet uw aanvraag aan onze voorwaarden, dan nodigen we u van harte uit om één van de onderstaande formulieren in te vullen. We kijken ernaar uit om uw aanvraag te ontvangen

Aanvraagformulier sponsoring vereniging of stichting
Aanvraagformulier sponsoring evenementen/projecten