Disclaimer

Copyrights 2015 Rotterdam Airport BV

Deze website is te goeder trouw gemaakt door Rotterdam Airport BV, doch biedt geen garantie (expliciet noch impliciet) voor de volledigheid en juistheid van de informatie die zij bevat. Aan de informatie op deze site kunt u geen rechten ontlenen.

Door het openen van deze website stemt u ermee in dat Rotterdam Airport BV geen aansprakelijkheid treft voor enige directe of indirecte schade voortvloeiend uit het gebruik van de informatie en het materiaal dat deze website bevat, onverminderd uw wettelijke rechten terzake.

De intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht, op het materiaal dat deze website bevat komt toe aan en blijft berusten bij Rotterdam Airport BV of derden. Uw toegang hiertoe houdt geen licentie in om deze informatie te verveelvoudigen en/of te verspreiden, en dergelijke handelingen zijn niet toegestaan zonder de voorafgaande toestemming van Rotterdam Airport BV of van derden.

Cookies

Rotterdam The Hague Airport maakt gebruik van cookies op deze website. We maken daarin onderscheid tussen functionele cookies, cookies voor het beheer van webstatistieken (tracking) en cookies voor commerciƫle doeleinden (advertising cookies). De cookies bevatten nooit persoonsgegevens en zijn dus niet tot een individu te herleiden. Wij plaatsen deze cookies om het gebruiksgemak voor u als bezoeker te vergroten. De cookies bewaren uw instellingen. Het gebruik van cookies is veilig. Er kan geen persoonlijke informatie, zoals een telefoonnummer of een e-mailadres, uit cookies worden herleid. Daardoor kunnen onze cookies ook nooit worden gebruikt voor e-mail en telemarketingacties.

De tracking en retargeting cookies maken het mogelijk dat onze website uw bezoek registreert om hiermee een inschatting te maken van uw interesses in bijvoorbeeld de parkeermogelijkheden of een bepaalde bestemming vanaf Rotterdam The Hague Airport. Er kan worden nagegaan of u op een advertentie heeft geklikt en derde partijen kunnen op basis hiervan advertenties aan u tonen.

De affiliate cookies maken het voorts mogelijk dat bijgehouden kan worden welke advertentie daadwerkelijk heeft geleid tot bijvoorbeeld het reserveren van een parkeerplek. Op die manier kan de eigenaar van de website die de advertentie heeft vertoond, aanspraak maken op een beloning van de adverteerder.

Tot slot maken social media cookies het mogelijk dat u, wanneer u dit zelf wenst en wanneer u bent ingelogd op social media, bepaalde inhoud van onze website kunt delen of liken.

Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd via de browser instellingen.

Voor het online reserveren van een parkeerplek gelden onze algemene voorwaarden.

Persoonsgegevens

Rotterdam Airport BV verzamelt de persoonsgegevens die de klant invult op de diverse formulieren. Rotterdam Airport BV heeft de exclusieve beschikking over bovenstaande persoonsgegevens. De wettelijke voorschriften zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, worden door Rotterdam Airport BV nageleefd. De gegevens van de klant worden opgeslagen in een klantenbestand en gebruikt voor het afwikkelen van de bestelling of boeking, inclusief de klantenservice.

Gegevens over click- en surfgedrag via de website van Rotterdam Airport BV. zijn niet persoonsgebonden. Rotterdam Airport BV gebruikt die gegevens om het click- en surfgedrag en de transacties van geanonimiseerde klanten te analyseren en daarmee klantprofielen op te stellen. Deze profielen worden door Rotterdam Airport BV gebruikt voor het vervolmaken van het assortiment aan producten en diensten op deze site.

Voor klanten die gebruik maken van cookies kan Rotterdam Airport BV. de klant op maat gesneden aanbiedingen doen uit het totale producten- en dienstenassortiment van Rotterdam Airport BV. Indien de klant bezwaren heeft tegen het verzamelen en analyseren van zijn gegevens voor het doen van op maat gesneden aanbiedingen door Rotterdam Airport BV kan de klant de cookies zelf verwijderen.

Indien u e-mails van ons ontvangt, registeren wij uw interacties, met als doel om de inhoud van onze communicatie aan te passen met datgene waarvan wij denken dat voor u relevant is. U kunt zich te allen tijde afmelden