Disclaimer

1. Geen garanties
Deze website is te goeder trouw gemaakt door Rotterdam Airport BV, doch biedt geen garantie (expliciet noch impliciet) voor de volledigheid en juistheid van de informatie die zij bevat. Aan de informatie op deze site kun je geen rechten ontlenen.

2. Geen aansprakelijkheid
Door het openen van deze website stem je ermee in dat Rotterdam Airport BV geen aansprakelijkheid treft voor enige directe of indirecte schade voortvloeiend uit het gebruik van de informatie en het materiaal dat deze website bevat, onverminderd jouw wettelijke rechten terzake.

3. Links
Deze website kan links of verwijzingen bevatten naar websites van derden waarover Rotterdam Airport BV geen zeggenschap of controle heeft. Rotterdam Airport BV is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van dergelijke websites van derden of voor links in die websites.

4. Intellectuele eigendomsrechten
De intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht, op het materiaal dat deze website bevat komt toe aan en blijft berusten bij Rotterdam Airport BV of derden. Jouw toegang hiertoe houdt geen licentie in om deze informatie te verveelvoudigen en/of te verspreiden, en dergelijke handelingen zijn niet toegestaan zonder de voorafgaande toestemming van Rotterdam Airport BV of van derden.

5. Responsible Disclosure melding

Ook op het internet willen wij Rotterdam The Hague Airport zo goed mogelijk beschermen. Heb je toch een zwakke plek ontdekt in onze IT-systemen? Dan horen we dit graag van je via een Responsible Disclosure melding. Zo help je onze digitale omgeving veiliger te maken. Alvast bedankt voor je hulp!

Voor meer informatie over ons privacybeleid verwijzen wij je graag naar ons privacy statement en ons cookiebeleid.