Luchthavenbesluit: Een nieuwe balans

Rotterdam The Hague Airport wil de luchthaven op duurzame wijze verankeren in de regio.

Daarbij zoekt RTHA antwoorden op dilemma’s vanuit draagvlak. Als luchthaven kan en wil RTHA niet zonder haar omgeving. Samen zorgen we voor een balans tussen publieke belangen als economie, gezondheid en klimaat. Verschillende onderzoeken laten zien dat een ruime meerderheid van onze omgeving achter de luchthaven staat. Tegelijkertijd is er ook een actieve groep kritisch tegenover de luchthaven. We zijn ons allemaal bewust van het feit dat een luchthaven impact heeft op haar omgeving. Niet alleen qua werkgelegenheid, connectiviteit en inkomende passagiersstromen, maar ook vanwege effecten op geluidsbelasting en luchtkwaliteit. Als RTHA verbinden wij mensen, bedrijven en innovaties in het belang van de regio.

Luchthaven van betekenis

RTHA is een regionale luchthaven van nationale betekenis en wil in de pas lopen met de ontwikkeling van de regio. De verbinding tussen luchthaven en regionale overheid, bewoners en bedrijfsleven kan verder worden versterkt. Op verbinden blijven we gezamenlijk sturen door goed met elkaar in gesprek te zijn. Ook informeren we elkaar regelmatig.

Zorgen voor draagvlak

Draagvlak in de omgeving voor de ontwikkeling van RTHA is van doorslaggevend belang. Juist omdat in onze regio de lusten en lasten liggen. RTHA zet in op transparante besluitvorming en betrekt daarbij alle belanghebbenden. Zo geloven wij dat informatie over de luchthaven altijd en overal voor iedereen toegankelijk mag zijn. Zo werken we iedere dag aan iets meer onderling begrip en een duurzame verankering van de luchthaven. Nu en in de toekomst.

 

Heeft u naar aanleiding van het luchthavenbesluit een vraag? Wij verwijzen u graag door naar de “Veelgestelde vragen” pagina op onze website. Staat uw vraag daar niet tussen? Stuur dan gerust een mailtje naar buren@rtha.com.